Görev Dağılımı


Nuri DENİZ  –  Şube Müdürü    Dahili:1319

-Gelir/Ayniyat ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlükleri bünyesinde kendine bağlı çalışan personelin verimli, düzenli, uyumlu ve çalışma barışı içinde çalışmasını ve koordinasyonunu sağlamak,

-Gelir/Ayniyat ve Destek Hizmetleri şube müdürlükleri  bünyesinde kendine bağlı personelinin görev tanımlarında belirtilen tüm görevleri zamanında, eksiksiz ve kanunlara uygun şekilde yapılmasını takip etmek ve sağlamak,

-Gelir/Ayniyat ve Destek Hizmetleri Şube müdürlükleri bünyesinde yürütülen iş ve işlemlere ilişkin yazışmaların zamanında yapılmasını ve arşivlenmesini takip etmek ve sağlamak,

-Gelir/Ayniyat ve Destek Hizmetleri Şube müdürlükleri faaliyetlerini ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik gibi normları takip etmek; değişiklikleri amirine rapor edip ilgili personeli bilgilendirmek,

-Üniversitemiz araç ve Şoförlerinin görevlendirilmesini, tahsisini ve koordinasyonu sağlamak,

-Amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Dağılım yapılan işlemlerin yanı sıra Daire Başkanlığı bünyesinde görev dağılımıyla belirlenemeyen Daire Başkanlığı talimatı doğrultusunda verilen diğer görevler yerine getirilecektir

İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevler vekalet bırakılan kamu görevlisi tarafından yürütülecektir.

 

Yakup ARDIÇ Memur  Dahili- 1333

- Gelir Tahakkuk Şubesinin tüm işleri.

- Gelir Tahakkuk birimi ihale, iş ve işlemlerin yapılması ve takibi,

 - Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen kurum içi ve kurum dışı yazışmaların takibi

- Üniversitemiz Çağış Kampüsünde Merkezi Yemekhane binası alt katında oluşturulan

 1. 5 adet iç dükkan,
 2. 15 adet dış dükkan,
 3. İhalelerin yapıp sonuçlandırmak,
 4. Yıl içinde aylık kira takibi yapmak,
 5. Elektrik-su faturalarının takibini yapmak,
 6. Yıl içinde kira artışı yapmak,
 7. Sözleşme şartlarına uymayan, kirasını ödemeyen vb sorun çıkaranlara ihtar yazmak,
 8. Yapılan ihtarla çözülemeyen sorunları Hukuk Müşavirliğine bildirmek,
 9. Dükkan yerleri ile ilgili diğer iş işlem ve yazışmaları yapmak,

- Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Fakülte/Yüksekokul Kantinlerinin ve diğer taşınmazların ihale yoluyla kiralanması işlemleri,

 1. 2 adet spor kompleksi yeri,
 2. 2 adet kırtasiye odası yeri,
 3. 13 adet yüksekokul kantin yeri,
 4. 11 adet fakülte kantin yeri,
 5. İhalelerini yapıp sonuçlandırmak,
 6. Yıl içinde aylık kira takibi yapmak,
 7. Elektrik-su faturalarının takibini yapmak,
 8. Yıl içinde kira artışı yapmak,
 9. Sözleşme şartlarına uymayan, kirasını ödemeyen vb sorun çıkaranlara ihtar yazmak,
 10. Yapılan ihtarla çözülemeyen sorunları Hukuk Müşavirliğine bildirmek,
 11. Dükkan yerleri ile ilgili diğer işlemler ve yazışmaları yapmak,

- Balıkesir Üniversitesine ait bütün taşınmazların Tapularının muhafazası ve kayıtlarının takip edilmesi işlemleri,

- Milli Emlak Müdürlüğü ve Üniversitemiz arasında yapılan protokol gereği tahsisli taşınmazların takibi Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılan yazışmaların takibi ve vakıflardan Üniversitemize tahsisli taşınmazların kiralanması, kiralarının takibi işlemleri,

- Üniversitemize ait lojmanların tahsis işlemleri ile ilgili ( Komisyon kararlarının alınması, kişilere bildirilmesi, kiraların takibi, kira artışlarının yapılması.) tüm işlemlerin yapılması ve takibi işlemleri,

- İrtifak hakkı kullandırılarak kiralanan öğrenci yurdu ile ilgili kiranın tahsili, hasılat payları, ile işletme tarafından üçüncü şahıslara kiralanan yerlerin kira ve işlemlerin takibi ile ilgili işler,

- Baz istasyonları kiralama, yıllık kira artışlarının yapıp takip işlemleri,

- Bankalara ATM yeri kiralama, yıllık kira artışlarının yapıp takip işlemleri,

- Ekonomik ömrünü tamamlamış Resmi plakalı kurum araçlarının satışı ile ilgili ihale ve satış işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

- Üniversitemize ait hurdaların satışı ile ilgili ihale ve satış işlemleri,

- Kampüs minibüsleri kooperatifi ile protokol yapılması kira ödemelerinin takibi,

- Personel maaşları promosyon ihalesinin yapılması ve protokol sürecinin takibi,

- Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin banka aracılığı ile yapılmasına ilişkin ihalenin yapılması ve protokol sürecinin takibi,

- Görev alanı ile ilgili değişiklikleri takip etmek, kendini sürekli yenilemek, amirlerini bilgilendirmek,

Dağılım yapılan işlemlerin yanı sıra Daire Başkanlığı bünyesinde görev dağılımıyla belirlenemeyen Daire Başkanlığı talimatı doğrultusunda verilen diğer görevler yerine getirilecektir.

            İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevler memur Mahmut ÇALIŞKAN tarafından yürütülecektir.

 

 

Mahmut ÇALIŞKAN Memur   Dahili- 1331

- Gelir Tahakkuk Şubesinin tüm işleri.

- Gelir Tahakkuk birimi ihale, iş ve işlemlerin yapılması ve takibi,

 - Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen kurum içi ve kurum dışı yazışmaların takibi

- Üniversitemiz Çağış Kampüsünde Merkezi Yemekhane binası alt katında oluşturulan

 1. 5 adet iç dükkan,
 2. 15 adet dış dükkan,
 3. İhalelerin yapıp sonuçlandırmak,
 4. Yıl içinde aylık kira takibi yapmak,
 5. Elektrik-su faturalarının takibini yapmak,
 6. Yıl içinde kira artışı yapmak,
 7. Sözleşme şartlarına uymayan, kirasını ödemeyen vb sorun çıkaranlara ihtar yazmak,
 8. Yapılan ihtarla çözülemeyen sorunları Hukuk Müşavirliğine bildirmek,
 9. Dükkan yerleri ile ilgili diğer iş işlem ve yazışmaları yapmak,

- Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Fakülte/Yüksekokul Kantinlerinin ve diğer taşınmazların ihale yoluyla kiralanması işlemleri,

 1. 2 adet spor kompleksi yeri,
 2. 2 adet kırtasiye odası yeri,
 3. 13 adet yüksekokul kantin yeri,
 4. 11 adet fakülte kantin yeri,
 5. İhalelerini yapıp sonuçlandırmak,
 6. Yıl içinde aylık kira takibi yapmak,
 7. Elektrik-su faturalarının takibini yapmak,
 8. Yıl içinde kira artışı yapmak,
 9. Sözleşme şartlarına uymayan, kirasını ödemeyen vb sorun çıkaranlara ihtar yazmak,
 10. Yapılan ihtarla çözülemeyen sorunları Hukuk Müşavirliğine bildirmek,
 11. Dükkan yerleri ile ilgili diğer işlemler ve yazışmaları yapmak,

- Balıkesir Üniversitesine ait bütün taşınmazların Tapularının muhafazası ve kayıtlarının takip edilmesi işlemleri,

- Milli Emlak Müdürlüğü ve Üniversitemiz arasında yapılan protokol gereği tahsisli taşınmazların takibi Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılan yazışmaların takibi ve vakıflardan Üniversitemize tahsisli taşınmazların kiralanması, kiralarının takibi işlemleri,

- Üniversitemize ait lojmanların tahsis işlemleri ile ilgili ( Komisyon kararlarının alınması, kişilere bildirilmesi, kiraların takibi, kira artışlarının yapılması.) tüm işlemlerin yapılması ve takibi işlemleri,

- İrtifak hakkı kullandırılarak kiralanan öğrenci yurdu ile ilgili kiranın tahsili, hasılat payları, ile işletme tarafından üçüncü şahıslara kiralanan yerlerin kira ve işlemlerin takibi ile ilgili işler,

- Baz istasyonları kiralama, yıllık kira artışlarının yapıp takip işlemleri,

- Bankalara ATM yeri kiralama, yıllık kira artışlarının yapıp takip işlemleri,

- Ekonomik ömrünü tamamlamış Resmi plakalı kurum araçlarının satışı ile ilgili ihale ve satış işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

- Üniversitemize ait hurdaların satışı ile ilgili ihale ve satış işlemleri,

- Kampüs minibüsleri kooperatifi ile protokol yapılması kira ödemelerinin takibi,

- Personel maaşları promosyon ihalesinin yapılması ve protokol sürecinin takibi,

- Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin banka aracılığı ile yapılmasına ilişkin ihalenin yapılması ve protokol sürecinin takibi,

-Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi kullanıcı (Taşıt Veri Giriş Görevlisi) olarak taşıtlara ait veri girişlerinin yapılması ve takibi,

- Taşıtlara ait akaryakıt, tamir, rutin bakım vb. giderlerin Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemine girilmesi ve takibi,

- Görev alanı ile ilgili değişiklikleri takip etmek, kendini sürekli yenilemek, amirlerini bilgilendirmek,

 

Dağılım yapılan işlemlerin yanı sıra Daire Başkanlığı bünyesinde görev dağılımıyla belirlenemeyen Daire Başkanlığı talimatı doğrultusunda verilen diğer görevler yerine getirilecektir.

       İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevler memur Yakup ARDIÇ tarafından yürütülecektir.

 

 

2- Özlem ALPASLAN – Bilgisayar İşletmeni Dahili: 1708

- Üniversitemize başka kurumlardan atanan personele ödenmesi gereken sürekli görev yollukları ile ilgili belgelerin hazırlanması, eksik belgelerin istenmesi ile ilgili yazışmaların yapılması ve ödeme emirleri belgelerinin düzenlenerek ilgili Daire Başkanlığına Evrak teslim belgesi ile teslim edilmesi,

- Rektörlük görevlendirmeleri ile yurt içi personel görevlendirmelerinin geçici görev yolluk bildirimlerinin hazırlanması, belgelerin tanzim edilerek Ödeme emirleri belgelerinin düzenlenerek ilgili Daire Başkanlığına Evrak teslim belgesi ile teslim edilmesi,

- Geçici görev yolluklarında  ihtiyaç duyulması halinde görev tarihinden önce ilgili personelce avans talep edilmesi halinde avans işlemleri, harcama talimatı ve ödeme emri belgesi oluşturularak işlemin  tamamlanması,

- Rektörlüğümüzde ve Okullarımızda Staj yapanTicaret Lisesi  öğrencilerinin Staj belgelerinin takibi ve aylıklarının ödenmesi işlemleri ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması,

- Rektörlük Özel kaleminde görevli personelin her ay ödenen fazla mesai ücretleri ödeme evrakları yapılarak ilgili Daire Başkanlığına Evrak Teslim Belgesi karşılığında teslim edilmesi,

- Yurtdışına giden öğretim görevlilerinin YÖK görevlendirmesi ile yurtdışı harcırah ödenmesi işlemleri ile ilgili evrakların yapılması,

- Telefon Faturaları ve Avea ücretlerinin her ay düzenli olarak ödeme emri belgesi oluşturularak ödemelerin yapılması,

-  Göreve giden şoförlerin görevlendirilmesi ve araç tahsis olurlarının düzenlenmesi ve takibinin yapılması,

- Gelir tahakkuk biriminin işlerine ve yazışmalarına yardımcı olmak

- Görev alanı ile ilgili değişiklikleri takip etmek, kendini sürekli yenilemek, amirlerini bilgilendirmek,

Dağılım yapılan işlemlerin yanı sıra Daire Başkanlığı bünyesinde görev dağılımıyla belirlenemeyen Daire Başkanlığı talimatı doğrultusunda verilen diğer görevler yerine getirilecektir.

       İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevler Memur Mahmut ÇALIŞKAN tarafından yürütülecektir.

 

 

 

 

  Raup KORKMAZ – Şef Dahili: 1332

-Rektörlüğümüz demirbaşlarının takibi giriş – çıkışlarının yapılması

-Satın alınan demirbaşların muayenesinin yapılması, muayene raporu ve taşınır işlem fişlerinin düzenlenmesi

-Satın alınan demirbaşların okullara devir ve dağılımının yapılması

-Rektörlüğümüz demirbaşlarının şahıs zimmetlerinin yapılması

-Demirbaşların yılsonu sayımlarının yapılması ve yılsonu cetvellerinin düzenlenmesinin yapılması,

-Üniversitemiz taşınmaz kayıtlarının tutulması cetvellerinin çıkarılması

-Görev alanı ile ilgili değişiklikleri takip etmek, kendini sürekli yenilemek, amirlerini bilgilendirmek,

 

Dağılım yapılan işlemlerin yanı sıra Daire Başkanlığı bünyesinde görev dağılımıyla belirlenemeyen Daire Başkanlığı talimatı doğrultusunda verilen diğer görevler yerine getirilecektir.

 

  İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevler V.H.K.İ. Ramazan KARAN tarafından yürütülecektir.

 

 

 Ramazan KARAN – V.H.K.İ. Dahili: 1350

 - Satın alınan sarf malzemelerinin giriş taşınır işlem fişi, muayene raporlarının düzenlenmesi,

-  Sarf malzemelerin verilmesi ve üçer aylık dönem sonlarında çıkışlarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi,

- Üniversitemize satın alınan temizlik malzemelerinin devir ve  dağılımının yapılması

- Sarf malzemelerine ait yılsonu cetvellerinin yapılması,

- Üniversite personelinin giyim yardımlarının yapılması,

- Alımı yapılan fueloil ve jeneratör yakıtlarının takibi, taşınır fişlerinin düzenlenmesi, okullara ve birimlere devrinin yapılması,

- Eksik olan mal ve malzemeleri tespit ederek temin edilebilmesi için satın alma birimine bildirilmesi,

 - Görev alanı ile ilgili değişiklikleri takip etmek, kendini sürekli yenilemek, amirlerini bilgilendirmek,

 

Dağılım yapılan işlemlerin yanı sıra Daire Başkanlığı bünyesinde görev dağılımıyla belirlenemeyen Daire Başkanlığı talimatı doğrultusunda verilen diğer görevler yerine getirilecektir.

 

İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevler şef Raup KORKMAZ tarafından yürütülecektir.

 

 

 Bayram KURT – Hizmetli Dahili: 1317

 

-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının yazışma işlerini takip etmek

-Daire Başkanlığı bünyesindeki evrak, ihale evrakları vb. evrakların imzalattırılması işlerinin yapılması,

-Ayniyat servisinin iş ve işlemlerine yardımcı olmak

- Görev alanı ile ilgili değişiklikleri takip etmek, kendini sürekli yenilemek, amirlerini bilgilendirmek

         

Dağılım yapılan işlemlerin yanı sıra Daire Başkanlığı bünyesinde görev dağılımıyla belirlenemeyen Daire Başkanlığı talimatı doğrultusunda verilen diğer görevler yerine getirilecektir.

 

  İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevler V.H.K.İ. Ramazan KARAN tarafından yürütülecektir.

 

 

Şoförler – Şoför dahili:1056

(İbrahim Murat KAYA, Bekir ÇAKAL, Abdullah IIŞIK, Harun KARAKAYA, Murat CENGİZ, Erdal ÇOKAL, Mehmet EKİCİ, Turhan AFACAN, Mustafa BAKIR, Tuncay ŞAHİN, Yusuf Emrah İKİZ)

 

-Taşıt görev emrinde yazılı görevlerin yapılması,

-Kendisine zimmetli veya kullandığı araçların arızalarını baş şoföre bildirilmesi,

-Kendisine zimmetli veya kullandığı araçların günlük bakım ve temizliğinin yapılması,

-Taşıt görev emrini ve araç kontrol tutanaklarının imzalanmasından ve görev bitiminde eksiksiz olarak doldurulup Baş şoföre teslim edilmesi,

-Kullandığı araca alınan akaryakıt belgelerinin baş şoföre teslim edilmesi

-Kendisine zimmetli veya kullandığı araçların sigorta zamanlarıyla muayene ve bakım dönemlerini baş şoföre bildirilmesi,

-Her üç ayda bir olmak üzere, orijinal ehliyeti ile birlikte sahip oluğu veya olması gereken diğer evrak ve belgeleri Baş şoför ve ilgili Şube Müdürüne gösterilmesi,

Aracın kullanılması esnasında Trafik Kanunu ve ilgili diğer Kanun ve Yönetmelik, Yönergelerine ve talimatlara uyulması,

- Görev alanı ile ilgili değişiklikleri takip etmek, kendini sürekli yenilemek, amirlerini bilgilendirmek,

 

Dağılım yapılan iş ve görevlerin yanı sıra Daire Başkanlığı bünyesinde görev dağılımıyla belirlenemeyen şoförlüğün gereği olan tüm iş ve işlemler ve verilen diğer görevler Daire Başkanlığı talimatı doğrultusunda yerine getirilecektir.

 İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevler diğer şoförler tarafından yürütülecektir.

 

 

Baş şoför/sorumlu kamu görevlisi Yüksel Öztürk Dahili:1057

-  Kendisine bağlı hizmet araçlarını, gelen talimatlar doğrultusunda sevk, verimli çalışmayı organize ve araçların tamamının sürekli faal olarak bulundurulması,

- Kendisine bağlı şoförlerin veya diğer kamu görevlilerini en verimli şekilde çalışmalarını sağlaması,

- Araçlarda tespit ettiği ya da ettirdiği arıza ve aksaklıkların ve zamanı gelen periyodik bakımların İlgili Şube Müdürlüğe bildirilmesi,

- Araçların periyodik muayene ve zorunlu trafik sigortası ile diğer sigorta işlemlerin sağlanması,

- Şoförlerin istirahat ve izinlerini, işleyişi aksatmadan şekilde planlaması ve uygulaması,

- Hizmetin özelliği gereği bir şoförün kullanması gereken taşıtların avadanlıklarıyla birlikte ilgili şoföre zimmetinin sağlanması,

-Taşıtların göreve çıkmadan önce, görevli şoför ile birlikte aracın genel kontrolünün yapılarak sefere hazır hale getirilmesi,

- Görev alanı ile ilgili değişiklikleri takip etmek, kendini sürekli yenilemek, amirlerini bilgilendirmek,

 

Dağılım yapılan iş ve görevlerin yanı sıra Daire Başkanlığı bünyesinde görev dağılımıyla belirlenemeyen şoförlüğün gereği olan tüm iş ve işlemler ve verilen diğer görevler Daire Başkanlığı talimatı doğrultusunda yerine getirilecektir.

İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevler Şoför Abdullah IŞIK tarafından yürütülecektir.

 

    

 

Şenol ASLAN

Daire Başkanı

 


Web Sorumlusu : Ahmet ÖZCAN ahmet.ozcan@balikesir.edu.tr