Misyon/vizyon


MİSYON

Başkanlığımız bünyesinde yürütülen her türlü hizmet ve faaliyetin;kanunlara uygun,ekonomik ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve bu amaçla ;teknoloji,insan,para,araç-gereç ve malzeme gibi mevcut kaynakları en uygun bir biçimde planlamayı, değerlendirmeyi ve kullanmayı misyon olarak belirlemiştir.

VİZYON

Başkanlığımız kendi yetki ve sorumluluğundaki görevleri kanunlara uygun ve tam olarak yerine getirmenin gururu ile yenilikçi; işinde uzman,yaratıcı personeli ile vereceği hizmetler çerçevesinde örnek bir daire olmayı kendisine vizyon olarak kabul etmiştir.


Web Sorumlusu : Ahmet ÖZCAN ahmet.ozcan@balikesir.edu.tr