Allah’ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun sevgili gençler,

İnsanoğlu, Allah Teala’nın yarattığı en değerli varlıktır. Bu konuda Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır: “Biz, insanoğlunu gerçekten şan ve şeref sahibi kıldık.” (İsra 17/70) Buna uygun olarak Rabbimiz, evrende yer alan her şeyi insanın emrine amade kılmıştır: “Allah'ın göklerde olanları da, yerde olanları da buyruğunuz altına verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmez misiniz?” (Lokman 31/20) Bunun karşılığında ise, onu ahlaki bir varlık kılarak bütün düşünce, eylem ve tutumundan sorumlu kılmıştır. İnsanın bu zor görevin altından layıkıyla kalkabilmesi, ancak ilimle mümkündür. Zira ilim, bütün makam ve mevkilerin en üstünüdür. Bu nedenle Yüce Kitabımızda, şöyle buyurulmuştur: “(Resûlüm!) De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.” (Zümer 39/9)

İnsanın eğitim ve öğretimi, içinde doğduğu aile ortamında başlar, yakın çevresinde olgunlaşır, ilk, orta ve lise eğitimiyle gelişerek belli bir düzeye ulaşır ve üniversite tahsiliyle kemale erer. Bu noktada İlahiyat Fakülteleri, insanoğlunun dünya ve ahiret hayatını aydınlatan dini ilimlerin okutulup öğretildiği güzide ilim yuvalarıdır. Bugün için bu kurumlarda yetişen yüzlerce-binlerce üst düzey dini eğitim ve öğretim almış kimse, gerek Diyanet İşleri Başkanlığı, gerek Milli Eğitim Bakanlığı ve gerekse diğer resmi ve özel kurumlar aracılığıyla ülkemizin dört bir köşesinde halkımızın dini düşünce, yaşam ve görgüsüne yön vermektedir. Şayet sizler de, kendinizi buralarda öğretilen ilahi kaynaklı bilgilerle donatmak ve bu kutlu yolda yürüyerek hizmet vermek istiyorsanız, tercihlerinizin ön sıralarında mutlaka İlahiyat Fakültelerine yer verin.

Bu aşamada; “Neden Balıkesir İlahiyat Fakültesi?” diye soracak olursanız, buna şu şekilde cevap verebiliriz:

Öncelikle Balıkesir ilimiz, köklü tarihi, zengin coğrafyası ve dini bütün halkıyla sizlerin alacak olduğu İlahiyat eğitim-öğretimini tamamlayıp bütünleyecek güçlü bir manevi iklime sahip. Sizler, bu güzel manevi atmosfer içinde kendinizi adeta baba ocağınızda gibi hissedeceksiniz. Burada sizlere sağlanacak yeme, içme ve barınma imkanlarıyla Fakülte hayatınızı rahat bir şekilde tamamlama fırsatı bulacaksınız.

İkinci olarak Fakültemiz, yakın geçmişine rağmen kısa sürede oluşumunu tamamlayarak öğrenci bilişim sistemini kurmuş, derslerini başarıyla başlatmış, kütüphanesini oldukça zenginleştirmiş, öğrenciler ve öğretim elemanları için gerekli olan asgari eğitim öğretim ve sosyal yaşam alt yapısını oluşturmuştur. Dolayısıyla bizler, burada sizlere maddi ve manevi yönden sorun yaşamayacağınız bir eğitim öğretim süreci vadediyoruz.

Ve son olarak burada bizler, yani Balıkesir İlahiyat Fakültesi’nin genç, dinamik ve çalışkan eğitim öğretim kadrosu, sizleri dört gözle bu güzel, sıcak ve samimi ilim yuvamıza bekliyoruz. Her biri kendi alanında uzman olan yerli ve yabancı eğitim-öğretim kadromuzla biz, kendi adımıza iddialıyız, siz öğrencilerimizi İslami ilimlerin her alanında en iyi şekilde yetiştirmeye hazırız. Şayet sizler; “Evet, biz de varız,” diyorsanız, buyurun bizler burada sizleri bekliyoruz.

Prof. Dr. Muammer ERBAŞ

Balıkesir İlahiyat Fakültesi Dekanı


Web Sorumlusu :