2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Takvimi (Başarı Puanına Göre)


Takvim için Tıklayınız

 

Başvuru dilekçesi için Tıklayınız

 

 

NOT:  Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Şahsen veya posta yoluyla gelen, hatalı ya da eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Online başvuru ekranından yüklenen belgelerin orjinalleri kesin kayıt anında adaylardan istenecektir.  YKS Kılavuzlarında ve ilgili mevzuatlarda programlar için yer alan koşul ve açıklamalara göre istenen belgeler, yatay geçiş başvurularında da geçerlidir. Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge (Kayıt sırasında istenilecek)


Web Sorumlusu : Derviş ÜSTÜNER dervis.ustuner@balikesir.edu.tr