İdari Kadro


Yüksekokul Sekreteri

Mithat ÜNER

 

Öğrenci İşleri
Ahmet YILMAZ

 

 

 

Muhasebe ve Personel
Fatih ÖZEN

Taşınır Kayıt Yetkilisi
Derviş ÜSTÜNER

 

 

Güvenlik
Özkan ISPARTA
Hakan ÇOBAN
Akif AYTURUNÇ
Melih AYDOĞAN

Yardımcı Hizmetler
Fatih BANAZ
Emine İLGÖR


Web Sorumlusu : Derviş ÜSTÜNER dervis.ustuner@balikesir.edu.tr