Yüksekokul Yönetim Kurulu


Yüksekokul Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Şükrü Hakan ATALGIN

Öğr. Gör. İbrahim AKŞİT

Öğr. Gör. Vacide ANCIN

Raportör : Mithat ÜNER


Web Sorumlusu : Derviş ÜSTÜNER dervis.ustuner@balikesir.edu.tr