Staj Hakkında


2015-2016 Staj başvuru tarihleri 1 Mart-1 Mayıs 2016 tarihleri arası olup stajlar 11 Temmuz 19 Ağustos 2016 tarihleri arasında 30 iş günü olarak yapılacaktır. Staj formunu ve staj defterini özel menü ve alt menü öğrenciler içinden ulaşabilirsiniz. Staj 30 iş günü  olduğundan olduğundan staj süresince günlük yapılan işlerle ilgili kısımdan 30 adet çoğaltılarak ilgili sayfalar ciltlenerek staj sorumlu öğretim üyesine teslim edilecektir.Bölümümüz Öğrencileri Staj Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Berna BÜLBÜL'dür.


Web Sorumlusu : Kimya Bölümü Web Sorumlusu kimya@balikesir.edu.tr