Tarihçe


       Yüksekokulumuz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Genel Kurulunun 22/05/2008 tarihli toplantısında; Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde Bankacılık ve Sigortacılık Programı, Gıda İşleme Bölümü bünyesinde Gıda Teknolojisi Programı, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü bünyesinde Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Programı ile birlikte kurulmuştur. Daha sonra Yükseköğretim Genel Kurulunun 08/04/2010 tarihli toplantısında Yönetim ve Organizasyon Bölümü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, 12/05/2011 tarihli toplantısında ise Hukuk Bölümü Sosyal Güvenlik Programının açılması uygun bulunmuştur.

 


Web Sorumlusu :