Yüksekokul Kurulu


Doç.Dr. Burak DARICI (Müdür)

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ABA (Müdür Yardımcısı)

Öğr.Gör. Yasin Nuri ÇAKIR (Müdür Yardımcısı - Bitkisel ve Hayvansal Üretim Böl.Bşk.)

Öğr.Gör. Meral SABANCI ATEŞ (Yönetim ve Organizasyon Böl.Bşk.)         

Raportör Yılmaz Selahattin TIRAK (Yüksekokul Sekreter Vekili)


Web Sorumlusu :