Hizmet Standartları

Hizmet Envanteri

Organizasyon Şeması

Dekanlık Personeli Görev Dağılımı

İş Akış Süreçleri

Görev Tanımları

            Dekan

            Dekan Yardımcısı

            Bölüm Başkanı

            Öğretim Elemanları

            Fakülte Kurulu

            Fakülte Yönetim Kurulu

            Fakülte Sekreteri

            Dekan Özel Kalem

            Personel İşleri

            Öğrenci İşleri

            Mali İşler Birimi

            İdari İşler Birimi

            Taşınır Kayıt Kontrol

            Bölüm Sekreteri

            Destek Hizmetler


Web Sorumlusu : Elif ALKILINÇ elif.alkilinc@balikesir.edu.tr