Tübitak Bilim Söyleşisi


29.04.2016- Bölümümüz ve BAUNMOL Genetik Kulübü iş birliğiyle, Gebze Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz’ın konuşmacı olduğu “TÜBİTAK Bilim Söyleşileri” etkinliği düzenlendi.TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi ile TÜBİTAK Bilim Genç Dergisinin düzenlemiş olduğu söyleşilere katıldığını belirten Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz söyleşide; nöronların nasıl sağ kaldığı ve ne şekilde öldüğü hakkında bilgiler verirken, proteinler, kök hücreler ve beyin tümörlerini de anlattı. Yaptığı bilimsel çalışmalardan da bahseden konuşmacı, katımcıların sorularını cevaplandırarak söyleşisini sonlandırdı.


Web Sorumlusu : Araş.Gör. Dr. Nelin HACIOĞLU nelinhacioglu@balikesir.edu.tr