Bölümümüz Lise Öğrencilerine Tanıtıldı


13.03.2018- Bölüm başkanımız Prof. Dr. Feray Köçkar ve Dr. Öğr. Üy. Sümeyye Aydoğan Türkoğlu tarafından Özel Balıkesir Uğur Liseleri'nde bölümümüz tanıtıldı ve öğrencilere üniversite tercihlerinde yardımcı olacak bilgiler verildi.


Web Sorumlusu : Araş.Gör. Dr. Nelin HACIOĞLU nelinhacioglu@balikesir.edu.tr