TÜBİTAK Popüler Bilim Dergileri Müdürlüğü tarafından 17 Nisan Salı günü saat 11:00'de Balıkesir Üniversitesi akademisyenleri, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için düzenlenen "Popüler Bilim Yazarlığı Söyleşisi"  gerçekleştirilmiştir ve bölümümüz öğrencileri ve öğretim üyeleri bu etkinliğe katılmıştır. Türkiye’de bilim iletişimi ve popüler bilim yazarlığı eğitimi bir akademik çalışma ve araştırma alanı olarak yeterince ilgi görmemektedir. Bu nedenle gerçekleştirilecek söyleşide popüler bilim yayıncılığında yarım asırdır öncü olan TÜBİTAK popüler bilim dergilerinin deneyimi kullanılarak bilimsel ve teknolojik gelişmelerin topluma en doğru ve anlaşılır bir şekilde popüler bilim yazıları ve bilim haberleri aracılığıyla nasıl iletileceği konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Söyleşi kapsamında bilim iletişimi ve bilim okuryazarlığının önemi, popüler bilim dergilerinin amacı, başarılı bir popüler bilim yazısı ve haberi hazırlamak için hangi kriterlere dikkat edilmesi gerektiği anlatılmıştır. Böylece popüler bilim haberleri ve yazıları hazırlamak isteyen kişilerin bu yönde teşvik edilmiştir.


Web Sorumlusu : Araş.Gör. Dr. Nelin HACIOĞLU nelinhacioglu@balikesir.edu.tr