Etik Değerler (Pdf)

Görev Dağılımı (Pdf)

Görev Tanımları (Pdf)

Hizmet Envanteri (Pdf)

İş Akış Süreçleri (Pdf)

Kamu Hizmet Standartları Tablosu (Pdf)

Yetki Devri (Pdf)

Organizasyon Şeması (Excell) 

2018 Yılı Harcama Tablosou (Pdf)

Birim Tanıma Ziyareti (Pdf)

Birim Tanıma Özet Formu (Pdf)

Faaliyet Raporları (Pdf)

Öğrenci Sayıları (Excell)

 

 

 

 

 

 


Web Sorumlusu : Alper GÜNDOĞMUŞ alpergundogmus@balikesir.edu.tr