Misyon Ve Vizyonumuz


Misyon;

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Ülkemizin İhtiyaçları Doğrultusunda, Kuramsal Ve Deneysel Bilgiler İle Donatılmış, İletişim Teknolojilerini Tamamıyla Özümsemiş Mühendisler Ve Mimarlar Yetiştirmeyi Hedeflemiştir.

 

Vizyon;

Evrensel Olarak Kabul Edilmiş Kriterler Çerçevesinde Çağdaş Bilgi İle Donatılmış Kültürel Birikime Ve İletişim Becerisine Sahip, Araştırma Ve Sorunu Çözme Yeteneği Gelişmiş, Çevresine Önderlik Edebilecek Yapıda Mühendisler Ve Mimarlar Yetiştirmektir.

Eğitim-Öğretim Ve Araştırma Alt Yapısını (Derslikler, Laboratuvarlar, Donanım) Nitelik Ve Nicelik Yönünden, Daha Da İyileştirmek.

Eğitime Ve Ar-Ge’ye Katkı Sağlayabilecek, Yurtiçi Ve Yurtdışı Akademik Ve Sanayi Kuruluşları İle Sürdürülebilir İş Birliği Geliştirmek.


Web Sorumlusu :