Tarihçe

mmf_tanitim1

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nin fakülte haline dönüştürülmesi ile oluşmuş, lisans düzeyinde eğitim öğretim yapan 4 yıllık bir yükseköğretim kurumudur. Akademi olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak 1976 yılında kurulmuştur. İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümleri ile Şubat 1977 tarihinde öğretime başlayan kurum, 25.02.1980 tarihinde Özerk Akademi statüsüne kavuşmuştur.

Yükseköğretim Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkarılan 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 Sayılı Kanuna göre yükseköğretim kurumları yeni bir düzenlemeye tabi tutulunca, Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi de “Balıkesir Mühendislik Fakültesi” adı altında Uludağ Üniversitesi’ne bağlanmış ve 1982-1983 ders yılından itibaren Fakülte olarak yine İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümleri ile öğretimini sürdürmüştür. Fakültemiz 03.07.1992 tarihinde kabul edilen 3837 sayılı kanunun ek 12.maddesine göre de Balıkesir’de kurulan Balıkesir Üniversitesi çatısı altında “Mühendislik Mimarlık Fakültesi” adı ile yer almıştır. Sürekli gelişim odağında büyüyen fakültemizde 9 lisans, 7 yüksek lisans ve 3 doktora programı aktif olarak öğrenci kabulü yapmaktadır.

Bölüm

Lisans

Y.Lisans

Doktora

Bilgisayar Mühendisliği

2015-2016

-

-

Çevre Mühendisliği

2006-2007

2006-2007

-

Elektrik-Elektronik Müh.

2006-2007

2006-2007

-

Endüstri Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

1994-1995

2014-2015

2000-2001

        -

-

-

İnşaat Mühendisliği

1977-1978

1991-1992

1995-1996

Jeoloji Mühendisliği

2003-2004

2003-2004

2008-2009

Makine Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

1977-1978

        -

1983-1984

        -

1995-1996

        -

Mimarlık

1993-1994

2000-2001

        -


Fakülte, Merkezi Seçme ve Yerleştirme Sistemi ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı ile MF ağırlıklı puana göre Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği   ve Mimarlık lisans bölümlerine öğrenci almakta ve bu dallarda mühendis ve mimar yetiştirmektedir.Yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulleri ilgili yönetmeliklere göre Fen Bilimleri Enstitümüz tarafından her yıl ilan edilmektedir.

 


Web Sorumlusu :