Yardımcı Doçent Kadro İlanı İçin Yabancı Dil (İngilizce) sınavı sonuçları


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 17.10.2017 tarihinde Fakültemiz için ilan edilen Yardımcı Doçent Kadro ilanına başvuran aşağıda isimleri belirtilen adayların 17.11.2017 günü saat 09.00'da ve 13.30’da yapılan Yabancı Dil (İngilizce) sınavı sonuçları. 

09:00 Sınav Sonuçları

13:30 Sınav Sonuçları


Web Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Z. Abidin MISIRLI abidin@balikesir.edu.tr