Yardımcı Doçent Kadro İlanı İçin Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 29.12.2017 tarihinde Fakültemiz için ilan edilen Yardımcı Doçent Kadro ilanına başvuran adayların Yabancı Dil (İngilizce) sınavı 26.01.2018 Cuma günü saat 09.30'da Fakültemiz Toplantı Salonunda yapılacaktır. 


Web Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Z. Abidin MISIRLI abidin@balikesir.edu.tr