Lisans Diplomasını Almak İsteyen Mezunlarımızın Dikkatine


Lisans Diplomalarınızın çalıştığınız kuruma veya ikamet adresine  gönderilmesi  talebi  Balıkesir Üniversitesi Diploma, Diploma Defterleri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin aşağıda verilen 8. Maddesi  uyarınca yerine getirilememektedir:

 

Madde 8- Diploma, yemin metni okutulup imzalatıldıktan sonra öğrenciye bizzat verilir. Ancak, zorunlu hallerde öğrencinin yazılı başvurusuna istinaden noter aracılığı ile vekâlet verdiği kişiye verilebilir.

Vefat eden öğrencinin diploması istekleri halinde kanuni mirasçılarına verilir.

Hak sahibinin, yurt dışında bulunması halinde T.C. Konsolosluklarından alınmış vekâletname ile vefatı halinde Veraset İlamını ibraz etmesi koşulu ile birinci derece yakınına teslim edilir.

 


Web Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Z. Abidin MISIRLI abidin@balikesir.edu.tr