2018-2019 Bahar Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerimiz İçin Duyuru!


Bahar dönemi ders kayıtlarınız otomatik olarak yapılmıştır!

 

Her şube için danışman bilgileri aşağıda verilmiştir.

 

ŞUBE NO

DANIŞMAN

1

Araş. Gör. Dr. Hasan GÜNAL

2

Araş. Gör. Dr. Nazlı Rüya TAŞKIN

3

Araş. Gör. Dr. Sinem ÖZGÜL

4

Araş. Gör. Ahmet AVŞAR

5

Araş. Gör. Ayşegül YILMAZ

6

Araş. Gör. E. Feyza DEMİR

7

Araş. Gör. Fahrettin AŞICI

8

Araş. Gör. Güliz ŞAHİN

9

Araş. Gör. Dr. Ayşe Zeynep Şen

10

Araş. Gör. Merve AVŞAR

11

Araş. Gör. Serhat GÜZEL

 

 


Web Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Z. Abidin MISIRLI abidin@balikesir.edu.tr