Hizmet Standartları


 T.C.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

GEREKLİ BELGELER

SÜRESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ

1

Yeni Kayıt

- ÖSYS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı

- Lise Diplomasının veya Yeni Tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin Aslı Askerlik durum belgesi.

- 6 adet 4,5 cm x 6cm Boyutunda Fotoğraf (Fotoğrafınızın arkasına adınızı-soyadınızı ve öğrenci numaranızı yazmayı unutmayınız.)

- Öğrenci Önkayıt Bilgi Formu Çıktısı (otomasyon üzerinden aday tarafından doldurulan form)

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

1 Gün

2

Kayıt Silme

Öğrenci İşlerine dilekçe ile başvuru.

½ gün

3

Öğrenci Belgesi, Transkript Belgesi, Ders İçerikleri

Öğrenci İşlerine dilekçe ile başvuru.

1 saat

4

Kayıt Dondurma

Öğrenci İşlerine Dilekçe, Dilekçe ekinde Mazeret Belgesi (sağlık, ailevi, maddi durumu vb.), Mazeret Belgesi (sağlık, ailevi, maddi durumu vb.), Fakülte Yönetim Kurulu

Not: Fakültemizin belirlediği tarihlerde kayıt dondurma işlemi yapılır.

5 gün

5

Mezuniyet Belgesi veya Diploma Alınması

Dilekçe, İlişik kesme belgesi doldurulup imzalatılacak.

½ gün

6

Yatay Geçiş İşlemleri

- Başvuru Dilekçesi

- Not Durum Belgesi (Transkript):Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge.(kopyası kabul edilmez.)

- Ders İçeriklerinin onaylı örneği.

- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.

- Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesinin fotokopisi.

15 gün

 

PERSONEL İŞLERİ

1

Personel Özlük İşleri

Dilekçe, Ek Belgeler

1 Gün

2

Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İşleri

Dilekçe, Katılım belgesi (Davetiye vb.),Fakülte Yönetim Kurulu Kararı, Rektörlük Oluru

15 Gün 

3

Görev Süresi Uzatımı

Fakülte Yönetim Kurulu Kararı, Rektörlük Onayı

5 Gün

4

Akademik Personel Yurtiçi İzinleri

İzin Formu (Bölüm Başkanı ve Dekanlık onayı )

3 Gün

5

Akademik Personel Yurtdışı İzinleri

İzin Formu (Dekanlık onayı )

3 Gün

6

İdari Personel Yurtiçi İzinleri

İzin Formu ( Fakülte Sekreteri ve Dekanlık onayı )

3 Gün

7

İdari Personel Yurtdışı İzinleri

İzin Formu ( Fakülte Sekreteri ve Dekanlık onayı )

3 Gün

8

Ders Görevlendirmeleri

Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

1 Hafta

 9

Bilgi Edinme

Dilekçe

15 gün (Bilgi edinme

Hakkı Kanununun

11. maddesinde belirtilen süreler)

 

MALİ İŞLER VE SATINALMA

 

1

Bakım Onarım, Malzeme ve Demirbaş Alımı ve Her Türlü Hizmet Alımı

Teklif Belgeleri, Yaklaşık Maliyet Tespit Tablosu, Piyasa Fiyat Araştırma Tablosu, Onay Belgesi, Muayene Kabul Tutanağı, Teslim Alma Tutanağı , Taşınır İşlem Fişi, Ödeme Emri, Strateji Daire Başkanlığı Teslim Tutanağı

15 Gün

2

Ekders Ödemeleri

Ekders Ödemesine Esas Öğretim Elamanı Ders Yükü Bildirim Formu, Ders Planları, Haftalık Dres Programları, Ders Dağılım Listeleri, Ekders Bordro, İcmal, Banka listesi, Ödeme Emri Belgesi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi onayı ile Strateji Daire Başkanlığına teslim edilmesi.

10 gün

3

Yolluk Ödemeleri

Görevlendirme Formu, Yolluk Bildirimi, Dilekçe, Rayiç ve Ödeme Emri, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi onayı ile Strateji Daire Başkanlığına teslim edilmesi.

5 Gün

4

Telefon Ödemeleri

Fatura, İcmal, Ödeme Emri, Strateji Daire Başkanlığı Teslim Tutanağı

5 Gün

5

Fakülte Bütçesini Hazırlama

Birimin Bir Önceki Mali Yılın Harcama Kalemi Bazında Kesin Hesap Cetveli, Mali Yıl Bütçe Hazırlama Rehberi

10 Gün

6

Mali Yazışmalar

Mali Birim ve Kurumlardan gelen yazılar

 

 

AYNİYAT

 

1

Mali Yazışmalar

Mali Birim ve Kurumlardan gelen yazılar

1 Gün

2

Mali Yazışmalar

Mali Birim ve Kurumlardan gelen yazılar

1 Gün

3

Zimmet İşleri

 

1 Gün

4

Taşınır İşlem Fişi Giriş

Fatura ve Teslim Alma Tutanağı

1 saat

5

Taşınır İşlem Fişi Çıkış

Taşınır İstek Belgesi, Tüketim Malz. İstek Belgesi

1 saat

6

Muhasebe İşlem Fişi

Taşınır İşlem Fişi, Taşınır İstek Belgesi, Tüketim Malz. İstek Belgesi

1 saat

İlk Müracaat Yeri : Fakülte Sekreterliği 

İsim : Nihat ÇELİK 

Unvan : Fakülte Sekreteri Unvan : Dekan

Adres : Necatibey Eğitim Fakültesi 

Tel. : 0266 2412762 -104 

Faks : 0266 2495005 

 

İkinci Müracaat Yeri : Fakülte Dekanlığı

İsim : Prof.Dr. Mehmet BAŞTÜRK

Adres : Necatibey Eğitim Fakültesi

Tel. : 0266 2412762-101-102-103

Faks : 0266 2495005


Web Sorumlusu :