Komisyonlar


Engelsiz Fakülte Komisyonu
Araş. Gör. Dr. Sinem Güçhan Özgül, Balıkesir Üniversitesi Engelli Birim Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Zeynel Abidin Mısırlı
Araş. Gör. Dr. Dilan Bayındır

Kültür ve Sanat Etkinlikleri Komisyonu
Doç. Dr. Ruhan Benlikaya
Doç. Dr. Sadet Maltepe
Doç Dr. H. Hakan Okay
Yrd. Doç. Dr. Kazım Biber
Araş. Gör. Güliz Şahin


Web Sorumlusu :