Yönetmelikler / Yönergeler


Yönetmelikler, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkardıkları yazılı hukuk kurallarıdır.  Yönerge ise yönetmeliklerde değinilmeyen konulara açıklık getirmek için düzenlenen ve herhangi bir konuda izlenecek yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen talimatlara verilen addır. Her personelin ve her öğrencinin Üniversitenin Yasa, Yönetmelik ve Yönergelerine uyması gereklidir. Yönetmelik ve yönergeler zamanla ortaya çıkan ihtiyaçlara göre güncellenebilmektedir. Güncellenen yönetmelik ve yönergeler için http://www.balikesir.edu.tr/index.php/baun/birim/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/menu_alt/469 adresini tıklayınız.

YÖNETMELİKLER

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ÖĞRENCİ KONSEYLERİ VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSAL ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

 

YÖNERGELER

BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

DİKEY GEÇİŞ LİSANS ÖĞRENİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİMİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

ÖĞRENCİ MAZERETLERİNDE HAKLI VE GEÇERLİ NEDENLER YÖNERGESİ


Web Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Z. Abidin MISIRLI abidin@balikesir.edu.tr