Seminerler


 

Seminer Konusu

Seminer Veren

20.09.2017

Öğrenci Danışmanlığı ve Danışmanın Görevleri

Prof. Dr. Mehmet Baştürk

27.09.2017

Aktif Öğrenme Sınıfları

Araş.Gör. Dr. Nilay Kırtak

04.10.2017

Otizmli çocuklarda müzik etkinlikleri yoluyla kavram ve becerilerin öğretimi isimli çalıştay

Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Eren

11.10.2017

Öğretmen Adaylarının Sanal Zorbalık Algıları

Öğr. Gör. Dr. Gülcan Öztürk

18.10.2017

Öğretmenlerin Özlük Hakları

Hüseyin Aşık (MEB)

25.10.2017

Türkiye Nüfusunun 2000 yılı Sonrası Yaşadığı Değişim ve Dönüşümler

Doç. Dr. İbrahim Aydın

01.11.2017

Halil Bedi Yönetken ve M. Ragıp Gazimihal'in Türk Müzik Kültürü ve Tarihi İçindeki Yeri-önemi

Prof. Dr. Cansevil Tebiş

08.11.2017

Sanal Ortamda Yabancı Dil Öğrenme Ortamı olarak 'Second Life''ın Konuşma Kaygısı Üzerine Etkileri

Araş. Gör. Serhat Güzel

15.11.2017

Eğitimde Ceza ve Alternatifleri

Doç. Dr. Uğur Gürgan

22.11.2017

Kadın Sağlığı ve Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Fatma Pelitoğlu

29.11.2017

Türkiye'de Modern Eğitim Nasıl Gelişti?

Öğr. Gör. Ali Türer

06.12.2017

Karekodlar ve Eğitimde Kullanımı

Doç. Dr. Gülcan Çetin


Web Sorumlusu :