Erasmus


Erasmus programı, Avrupa'daki yüksek öğretim kurumlarını birbirleri ile işbirliği yapmaya teşvik eden bir Avrupa Birliği programıdır. Öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bunun yanı sıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir. Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir.

Detaylı bilgi için; http://www.balikesir.edu.tr/baun/birim/uluslararasi_iliskiler_arastirma_uygulama_merkezi

Necatibey Eğitim Fakültesi Erasmus Koordinatörleri

 Bil. ve Öğr. Tekn. Eğitimi

 Doç. Dr. Tuncay SARITAŞ 

tuncaysaritas@gmail.com 

 Eğitim Bilimleri

 Doç. Dr. Kemal OĞuz ER

kemaloguzer@hotmail.com 

Müzik Öğretmenliği Eğitimi

 Doç. Dr. Hasan Hakan OKAY

 okay@balikesir.edu.tr

   MFBE

Doç. Dr. Gözde AKYÜZ 

gozde@balikesir.edu.tr 

   Biyoloji Eğitimi

Doç.Dr.Gülcan ÇETİN

 gulcan_cetin@hotmail.com

   Fizik Eğitimi

Doç. Dr. R. Suat Işıldak

 isildak@balikesir.edu.tr

   Kimya Eğitimi

Doç. Dr. Bülent Pekdağ 

 bulentpekdag@yahoo.fr

  MFBE Matematik Eğitimi

Prof. Dr. Hülya GÜR 

hgur@balikesir.edu.tr 

 Türk Dili ve Edeb. Eğitimi

Prof.Dr.Birsel ORUÇ ASLAN

birsel_oruc@hotmail.com

   Türkçe Eğitimi

Prof.Dr.Alaattin KIZILÇAOĞLU

alaattin@balikesir.edu.tr

  İngilizce Öğretmenliği

Öğr. Gör. Vahit SAPAR 

 sapar@balikesir.edu.tr 

   İlköğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Arş. Gör. Yusuf E.B. ONGANER 

onganer@balikesir.edu.tr 

   Fen Bilgisi Eğitimi

Arş.Gör.Dr.Handan ÜREK

handanurek@balikesir.edu.tr

   Okul Öncesi Öğretmenliği

Yrd.Doç.Dr.Kazım BİBER

kazimbiber@hotmail.com 

   Sosyal Bilgiler Eğitimi

Prof.Dr.Ertan ÖRGEN

eorgen@balikesir.edu.tr

   Sınıf Öğretmenliği

Yrd. Doç. Dr. Burcu SEZGİNSOY ŞEKER

sezginsoy@balikesir.edu.tr 

   İlköğretim Mat. Eğitimi

Prof. Dr. Hülya GÜR 

hgur@balikesir.edu.tr 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doç. Dr. Fahri SEZER

fahrisezer@balikesir.edu.tr


Web Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Z. Abidin MISIRLI abidin@balikesir.edu.tr