Farabi


Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. 
Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Farabi (870-950)
Farabi, Türkistan'ın Farab şehrinde 870 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınmaktadır.

Detaylı bilgi için; http://www.balikesir.edu.tr/baun/birim/uluslararasi_iliskiler_arastirma_uygulama_merkezi

 

Necatibey Eğitim Fakültesi Farabi Koordinatörleri 

Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/ Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Koordinatörün Adı Soyadı

E-Mail

Yrd.Doç.Dr.Zeynel Abidin MISIRLI

abidin@balikesir.edu.tr

Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi

Doç.Dr.Uğur GÜRGAN

ugurgan@hotmail.com

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/ Müzik Eğitimi

Yrd.Doç.Dr.Elif GÜVEN

eguven@balikesir.edu.tr

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Biyoloji Eğitimi

Prof.Dr.Tuncay DİRMENCİ

dirmenci@balikesir.edu.tr

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fen Bilgisi Eğitimi

Doç.Dr.Gamze DOLU

agamze@balikesir.edu.tr

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fizik Eğitimi

Prof.Dr.Yavuz EGE

yege@balikesir.edu.tr

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / KimyaEğitimi

Yrd.Doç.Dr.Nursen AZİZOĞLU

nursen@balikesir.edu.tr

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Matematik

Prof.Dr.Hülya GÜR

hgur@balikesir.edu.tr

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / İlköğretim Matematik Eğitimi

Doç.Dr.Devrim ÜZEL

duzel@balikesir.edu.tr

Temel Eğitim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi

Yrd.Doç.Dr.Sonnur IŞITAN 

sonnurisitan@gmail.com

Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi

Yrd.Doç.Dr.Fatma PELİTOĞLU

sonnurisitan@gmail.com

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim Bölümü / Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yrd.Doç.Dr.Bayram YILDIZ

bayramy03@hotmail.com

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Yrd.Doç.Dr.Satı KUMARTAŞLIOĞLU

satileri@hotmail.com

Türkçe ve Sosyal BilimlerEğitimBölümü / TürkçeEğitimi

Yrd.Doç.Dr.Hakan ÖNAL

onal@balikesir.edu.tr

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngiliz Dili Eğitimi

Yrd.Doç.Dr.Dilek TÜFEKÇİ CAN

tufekci@balikesir.edu.tr


Web Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Z. Abidin MISIRLI abidin@balikesir.edu.tr