Mevlana


Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.


Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Detaylı bilgi için; http://www.balikesir.edu.tr/baun/birim/uluslararasi_iliskiler_arastirma_uygulama_merkezi

Necatibey Eğitim Fakültesi Mevlana Koordinatörleri

Bil. ve Öğr. Tek. Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin KORKUSUZ

korkusuz@balikesir.edu.tr

Reh. ve Psik. Danış. Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Sümer AKTAN

saktanus@gmail.com

Müzik Eğitimi

Doç. Dr. Demet GİRGİN

demetgirgin@balikesir.edu.tr

Biyoloji Eğitimi

Doç. Dr. Sami ÖZGÜR

samiozgur@yahoo.tr

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Asuman KÜÇÜKÖZER

akucuk@balikesir.edu.tr

Fizik Eğitimi

Prof. Dr. Hüseyin KÜÇÜKÖZER

hkucukozer10@gmail.com

Kimya Eğitimi

Doç. Dr. Ruhan BENLİKAYA

ruhan@balikesir.edu.tr

Matematik Eğitimi

Prof. Dr. Hülya GÜR

hgur@balikesir.edu.tr

İlköğretim Mat. Eğitimi

Doç. Dr. Sibel Çelik SULAR

csibel@balikesir.edu.tr

 Okul Öncesi Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Kazım BİBER 

kazimbiber@hotmail.com 

Sınıf Eğitimi

Doç. Dr. İbrahim AYDIN

ibrahimaydin10@hotmail.com

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doç. Dr. Sadet MALTEPE

sadetmaltepe@hotmail.com

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Öğr. Gör. Azat KAYA

akaya@balikesir.edu.tr

Türkçe Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKGÜN

yavuz-akgun@hotmail.com

İngiliz Dili Eğitimi

Prof. Dr. Dilek İNAN

inan@balikesir.edu.tr


Web Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Z. Abidin MISIRLI abidin@balikesir.edu.tr