Öğretim Yön. Teknik. Ve Değerlen. Çalıştayı


17-18 Ocak 2018 tarihlerinde akademik personelimiz için 'Öğretim Yöntem-Teknikleri ve Değerlendirme Çalıştayı' gerçekleştirildi. Çalıştayda Prof. Dr. Murat Altun (Uludağ Ünv.), Yrd. Doç. Dr. Sibel Telli (Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.), Doç.Dr. İlke Evin Gencel (Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.) ve Doç. Dr. Neşe Güler (Sakarya Ünv.) görev aldı. Aktif Öğrenme Ortamının Özellikleri, RBC+C modeli, Öğrenme Ortamının Tasarlanması, Aktif Öğrenme Teknikleri ve Öğretimde Değerlendirme konularında akademik personelimize bilgiler verildi ve uygulamalar yapıldı.


Web Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Z. Abidin MISIRLI abidin@balikesir.edu.tr