Araştırma Yöntemleri Çalıştayı


20-21 Eylül 2018 tarihlerinde akademik personelimiz için 'Araştırma Yöntemleri Çalıştayı' gerçekleştirildi. Çalıştayda Prof. Dr. Salih Çepni (Uludağ Ünv.), Prof. Dr. Abdullah Kuzu (İzmir Demokrasi Ünv.), Doç.Dr. Nilüfer Kahraman (Gazi Ünv.) ve Doç. Dr. Hakan Atılgan (Ege Ünv.) görev aldı. Nitel Araştırmalar, Eylem Araştırması, Tekrarlı Ölçümlerin Analizi ve Lojistik Regresyon Analizi konularında akademik personelimize bilgiler verildi ve uygulamalar yapıldı.


Web Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Z. Abidin MISIRLI abidin@balikesir.edu.tr