Web 2.0 Araçları Eğitimi Çalıştayı


ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK WEB 2.0 ARAÇLARI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafımdan desteklenen 2018/098 numaralı proje kapsamında Öğretmen Adaylarına Yönelik Web 2.0 Araçları Eğitimi Çalıştayı 15–18 Ocak 2019 tarihlerinde Necatibey Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Yürütücülüğü Doç.Dr. Gülcan ÇETİN tarafından yapılan proje kapsamındaki eğitimde proje araştırmacıları Dr.Öğr.Üyesi Ayşen KARAMETE, Dr.Öğr.Üyesi Gülcan ÖZTÜRK ve Dr.Öğr.Üyesi M. Emin KORKUSUZ eğitmen olarak görev aldı.

11 farklı anabilim dalında öğrenim görmekte olan 36 öğretmen adayının gönüllü olarak katıldığı çalıştay 15 Ocak 2019 Salı günü Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet BAŞTÜK’ün açılış konuşması ile başladı. Çalıştayda sanal sınıf, çevrimiçi sunum, çevrimiçi depolama ve dosya paylaşım, artırılmış gerçeklik, etkinlik tasarım, zihin haritası hazırlama ve ölçme-değerlendirme uygulamalarının tanıtımı yapılarak, örnek uygulama tasarımları gerçekleştirildi.

Çalıştay 18 Ocak 2019 Cuma günü Necatibey Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Ruhan BENLİKAYA’nın katıldığı sertifika töreni ile sona erdi.


Web Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Z. Abidin MISIRLI abidin@balikesir.edu.tr