Yönetmelik Ve Yönergeler                                        YÖNETMELİKLER

***Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

***Balıkesir Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi İle Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik

***Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

***Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

***Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

***Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

***Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

***Yaz Öğretimi Yönetmeliği

***Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları      Hakkında Yönetmelik

***Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

***Meslek Yüksekokulları METEB Staj Yönetmeliği

***Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

***Türkiyede Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik

***Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlamayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya             Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

***Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

***Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

***Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

***Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı Yönetmeliği (Farabi Değişim       Programı)

***Yükseköğretim Kurumlarında İlkili Öğretim Yapılması İle İlgili 3843 Sayılı Kanun  

                                       YÖNERGELER

***Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

***Balıkesir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

***Balıkesir Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi

***Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Mazeretlerinde Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi 

***Balıkesir Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulune İlişkin Yönerge

***Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Dönem İçi Uygulamaları ve Yaz Stajları Yönergesi

***Balıkesir Üniversitesi Kurum İçi ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge

***Balıkesir Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi

***Balıkesir Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi

***Balıkesir Üniversitesi Bandırma Meslek Yüksekokulu Uzaktan Öğretim Yönergesi

***Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

      (2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı ve Öncesi Kayıt Olan Öğrenciler)

***BAÜ Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

*** Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Staj Yönergesi

***Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi

***Balıkesir Üniversitesi Burslu Öğrenciler Merkezi Yönergesi

***BAÜ Ön Lisans ve Lisans Öğretimi Özel Öğrenci Yönergesi

***Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Staj Yönergesi

***Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Merkezi Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı Yönergesi

***Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

         


Web Sorumlusu : Ali ÖZTÜRK aozturk@balikesir.edu.tr