ÖYP KAPSAMINDA ATANAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİNDEN 33/A MADDESİNE GÖRE ATANMA İSTEKLERİ İÇİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER


Üniversitemizde görev yapan ÖYP Araştırma Görevlileri* Ek-1’de verilen başvuru dilekçesi (Üniversitemiz kadrosunda olup 35. Madde ile diğer üniversitelere görevlendirilmiş olan ÖYP Araştırma Görevlileride başvurularını Ek-2’deki başvuru dilekçesi ) ve istenen belgeler ile beraber bir başvuru dosyası hazırlamalıdır. Bu dosyayla beraber başvurular Üniversitemizin ilgili Fakültelerine yapılmalıdır.

 

Başvurular, Dekanlık/Bölüm/Anabilim Dallarından gelen görüşlerde dikkate alınarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunanlar YÖK’ e iletilecektir.

* Başvurular Üniversitemiz kadrosunda bulunan ÖYP kapsamındaki Araştırma Görevlileri için geçerlidir. Diğer Üniversitelerden 35. madde ile kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsis edilen ÖYP Araştırma Görevlileri başvuru kapsamında değildir. 

Başvuru dosyasında istenilen belgeler;

                                                                                                           

1) Özgeçmiş

 

2) Eserler Listesi (Başvuru sahipleri varsa eğer yapmış oldukları bilimsel çalışmalarının (makale, kitap, sempozyum, workshop,…..) birer kopyalarını başvuru dosyalarına eklemelidirler)

 

3) Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgeleri (Diğer Üniversitelerden alınan Lisans/Yüksek Lisans belgeleri noter onaylı olmalıdır. Üniversitemizden alınan belgeler için Fakülte/Enstitü sekreterliklerinden alınan onay yeterlidir)

 

4) Doktora Transkript Belgesi (Belgede disiplin cezası alınıp-alınmadığı belirtilmiş olmalıdır ve ilgili enstitüden alınmalıdır)

 

5) Disiplin Cezası Alınmadığına Dair Belge ( Şuan da çalıştığınız kurumun (35. madde ile görevlendirilmiş iseniz görevlendirildiğiniz kurumun) Rektörlük/Personel Daire Başkanlığından alacağınız disiplin cezası almadığınıza dair bir yazının başvuru dosyanızda yer alması gerekmektedir)

 

6) Doktora Yeterlikten Başarılı Olunduğuna Dair Belge: İlgili Enstitüden Alınmalıdır. EğerSanat Dallarının birinde araştırma görevlisi iseniz ilgili enstitüden alınan doktora ders aşamasını başarı ile tamamladığınıza dair belge başvuru dosyanızda olmalıdır. Eğer doktorayı tamamlamış iseniz doktora mezuniyet belgesini başvuru dosyanıza koymanız gerekmektedir.

 

7) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

8) Yabancı Dil Belgesi     

EK-1 DİLEKÇE  TIKLAYINIZ  

 

EK-2 DİLEKÇE 35. MADDE   TIKLAYINIZ 

 

KRİTERLER İÇİN  TIKLAYINIZ

 


Web Sorumlusu : Cihad BEYOĞLU cihad.beyoglu@balikesir.edu.tr