• Daire Başkanlığı Olarak;
  Görev Yetki ve Sorumluluklarımız;
  -Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
  -Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleri ile ilgili işlemleri yapmak,
  -İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
  -Verilecek benzeri görevleri yapmak.

  Sunmuş Olduğumuz Hizmetler;
  -Akademik-İdari personelin özlük işlemleri (atama, terfi, emeklilik, görevlendirme,izin vb.)
  -Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar (kadro çalışmaları, personel alımı için ilan vb.)
  -Hizmet öncesi, hizmet-içi, aday memurların yetiştirilmeleri ve görevde yükselme eğitim programlarını düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,
  -Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin istatistiksel verilerin hazırlanması.

  Daire Başkanlığımız,
  -Dürüstlük ve tarafsızlık,
  -Gizlilik,
  -İşin hızlı, zamanında ve doğru yapılması,
  -Demokratik iş ortamı, dayanışma ve saygı,
  -Sorunları metedolojik ve mantıksal yollardan ele alma,
  -İkna kabiliyeti, insan tutum ve davranışlarını anlayabilme,
  -Fedakarlık,
  değerlerini ön plana çıkaran bir anlayış çerçevesinde görevlerini yerine getirmektedir.


  Adres
  Çağış Yerleşkesi, Bigadiç Yolu 17 Km BALIKESİR
  Telefon
  +90-266-612 14 00 - 08
  Faks
  +90-266-612 14 26
  E-Posta


Web Sorumlusu : Sezgin AYTAÇEGERLER sezgin@balikesir.edu.tr