Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Üniversitemize Yerleştirilen Adaylar için Duyuru


3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1. maddesi hükümleri gereğince Üniversitemize yerleştirilen adayların atama işlemlerinin başlatılabilmesi için aşağıda belirtilen belgeleri 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen teslim etmeleri, aksi takdirde atama haklarını kaybedecekleri hususu ilan olunur.

 

BAÜN Per.Dai.Bşk.lığı

Tel:0 266-612 14 00 (8 Hat) –1420-1422-1454

 

İSTENİLEN BELGELER

1-  Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2-  Öğrenim belgesi.

3-  Tam Teşekküllü Hastaneden sağlık kurul raporu.

4-  Hükümlü ve Kamu haklarından mahrum bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından  

     alınacak belge.

5-  Askerlik belgesi (Askerlik hizmeti yapılmış ise duhul ve terhis tarihlerini belirtir belge)

6-  Devlet Personel Başkanlığı'nca yapılan yerleştirmenin internet çıktısı.

7-  Geçmişte Sosyal Güvenlik Kurumuna (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi hizmeti var ise belgesi.

8-  12 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olması)

9-  Mal Bildirimi.

10-Güvenlik Soruşturma Formu.


Web Sorumlusu : Sezgin AYTAÇEGERLER sezgin@balikesir.edu.tr