Akademik Şube Formlar


B A Ş V U R U  F O R M L A R I
Öğretim Görevlisi Kadrolarına (Fakülteler Ve 4 Yıllık Yüksekokullar İçin İlan Edilen) Müracat İçin Kullanılacak Başvuru Formu
Öğretim Görevlisi Kadrolarına (2 Yıllık Meslek Yüksekokulları İçin İlan Edilen) Müracat İçin Kullanılacak Başvuru Formu
Okutman Kadrolarına (Rektörlüğe Bağlı Bölümler) Müracat İçin Kullanılacak Başvuru Formu
Okutman Kadrolarına (4 Yıllık Yüksekokullar İçin İlan Edilen) Müracat İçin Kullanılacak Başvuru Formu
Araştırma Görevlisi Kadrolarına (Fakülteler ve 4 Yıllık Yüksekokullar İçin İlan Edilen) Müracaat İçin Kullanılacak Başvuru Formu
Uzman Kadrolarına (Rektörlük İçin İlan Edilen) Müracat İçin Kullanılacak Başvuru Formu
Uzman Kadrolarına (Tıp Fakültesi İçin İlan Edilen) Müracat İçin Kullanılacak Başvuru Formu
Uzman Kadrolarına (Fakülteler ve Yüksekokullar İçin İlan Edilen) Müracat İçin Kullanılacak Başvuru Formu


M U H T E L İ F   F O R M   Ö R N E K L E R İ

Akademik Kadro Talep Formu

İngiltere tarafından başlatılan "Knowledge Pathway Programı" için Mektup Örneği (mektup hazırlandıktan sonra sayfa altında isimleri yazılı imza yetkililerine imzalatılacaktır.)

Özgeçmiş ve Bilimsel Yayın Listesi (örnek word dosyası)

Dekan Adayı Bilgi Formu
Dekan Adayı Özgeçmiş Formatı

Doçentlik Sınavı Eser İnceleme Raporu Teslim Tutanağı 

Doçentlik Sınav Jürileri ile Profesör-Doçent-Yardımcı Doçent kadrolarına atama Jürilerinde görev alan Öğretim Üyelerince doldurulması gereken Ücret Beyan Formu
Üniversitemiz  Akademik Personeli İçin Bilgi Formu
Üniversitemiz Birimleri Akademik Teşkilat Formu
Mecburi hizmet yükümlüleri için Nakil Talep Formu (Form A) (Üniversitemize gelecek mecburi hizmet yükümlüleri için)
Mecburi hizmet yükümlüleri için Talep Formu (Form B) (Üniversitemizden gidecek mecburi hizmet yükümlüleri için)
Üniversitemiz personelinin Emeklilik İşlemlerinde kullanılacak Banka Bilgileri Dilekçe Örneği
Üniversitemiz birimlerinde Akademik personelinin idari görevlendirmelerinde kullanılan Form
Üniversitemizde kullanılmakta olan İdari Görev İstek Formu
Üniversitemiz Akademik Personel Atamalarında Kullanılmakta Olan Atama Kararnamesi
Üniversitemizden naklen ayrılan Akademik Personel için Personel Nakil Bildirim Formu
Üniversitemizde görev yapmakta olan Akademik Personel için Sicil Özeti
Üniversitemizden ayrılan Akademik Personel için İlişik Kesme Belgesi

K E F A L E T   S E N E T L E R İ
39. mad. ile yurtiçinde görevlendirilen Öğr. Elemanlarının hazırlaması gereken Taahhüt ve Kefalet Senedi (NOTER HUZURUNDA HAZIRLANABİLİR)
39. mad. ile yurtiçinde görevlendirilen Öğr. Elemanlarının hazırlaması gereken Taahhüt ve Kefalet Senedi (BİRİM AMİRİ HUZURUNDA HAZIRLANABİLİR)

39. mad. ile yurtdışına gönderilen Öğr. Elemanlarının hazırlaması gereken Taahhüt ve Kefalet Senedi (BİRİM AMİRİ HUZURUNDA HAZIRLANABİLİR)
39. mad. ile yurtdışına gönderilen Öğr. Elemanlarının hazırlaması gereken Taahhüt ve Kefalet Senedi (NOTER HUZURUNDA HAZIRLANABİLİR)

35. mad. ile başka bir Üniversiteye lisanüstü eğitim yapmak üzere gönderilen Araştırma Görevlilerinin hazırlaması gereken Taahhüt ve Kefalet Senedi (BİRİM AMİRİ HUZURUNDA HAZIRLANABİLİR)
35. mad. ile başka bir Üniversiteye lisanüstü eğitim yapmak üzere gönderilen Araştırma Görevlilerinin hazırlaması gereken Taahhüt ve Kefalet Senedi (NOTER HUZURUNDA HAZIRLANABİLİR)

İ Z İ N   F O R M L A R I

(KADROSUNUN BULUNDUĞU BİRİMDEN FARKLI BİR BİRİMDE GÖREV YAPAN AKADEMİK PERSONEL İÇİN ALINAN İZİN ONAYLARI KADROSUNUN BULUNDUĞU BİRİMLERE GÖNDERİLECEKTİR.)

Akademik Personel İzin Formu Yurtdışı


Dekanlar ve Müdürler için İzin Formu
Dekanlar ve Müdürler için Mazeret İzin Formu

Fakültelerde görevli Akademik Personel İzin Formu
Yüksekokul/Enstitülerde görevli Akademik Personel İzin Formu
Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerde görevli Akademik Personel Mazeret İzin Formu

Rektörlüğe Bağlı Bölümlerde Görevli Öğretim Görevlileri için İzin Formu
Rektörlüğe Bağlı Bölümlerde Görevli Öğretim Görevlileri için Mazeret İzin Formu

İlçelerde Görevli Öğretim Gör.ve Arş.Uyg.Mrk.lerinde görevli Akademik personel için İzin Formu
İlçelerde Görevli Öğretim Gör.ve Arş.Uyg.Mrk.lerinde görevli Akademik personel için Mazeret İzin Formu

Rektörlükte görevli Öğretim Görevlileri için izin Formu
Rektörlükte görevli Öğretim Görevlileri için Mazeret İzin Formu


Web Sorumlusu : Sezgin AYTAÇEGERLER sezgin@balikesir.edu.tr