Akademik Şube Formlar


B A Ş V U R U  F O R M L A R I
Öğretim Görevlisi Kadrolarına (Fakülteler Ve 4 Yıllık Yüksekokullar İçin İlan Edilen) Müracat İçin Kullanılacak Başvuru Formu
Öğretim Görevlisi Kadrolarına (2 Yıllık Meslek Yüksekokulları İçin İlan Edilen) Müracat İçin Kullanılacak Başvuru Formu
Okutman Kadrolarına (Rektörlüğe Bağlı Bölümler) Müracat İçin Kullanılacak Başvuru Formu
Okutman Kadrolarına (4 Yıllık Yüksekokullar İçin İlan Edilen) Müracat İçin Kullanılacak Başvuru Formu
Araştırma Görevlisi Kadrolarına (Fakülteler ve 4 Yıllık Yüksekokullar İçin İlan Edilen) Müracaat İçin Kullanılacak Başvuru Formu
Uzman Kadrolarına (Rektörlük İçin İlan Edilen) Müracat İçin Kullanılacak Başvuru Formu
Uzman Kadrolarına (Tıp Fakültesi İçin İlan Edilen) Müracat İçin Kullanılacak Başvuru Formu
Uzman Kadrolarına (Fakülteler ve Yüksekokullar İçin İlan Edilen) Müracat İçin Kullanılacak Başvuru Formu


M U H T E L İ F   F O R M   Ö R N E K L E R İ

İngiltere tarafından başlatılan "Knowledge Pathway Programı" için Mektup Örneği (mektup hazırlandıktan sonra sayfa altında isimleri yazılı imza yetkililerine imzalatılacaktır.)

Özgeçmiş ve Bilimsel Yayın Listesi (örnek word dosyası)

Dekan Adayı Bilgi Formu
Dekan Adayı Özgeçmiş Formatı

Doçentlik Sınavı Eser İnceleme Raporu Teslim Tutanağı 

Doçentlik Sınav Jürileri ile Profesör-Doçent-Yardımcı Doçent kadrolarına atama Jürilerinde görev alan Öğretim Üyelerince doldurulması gereken Ücret Beyan Formu
Üniversitemiz  Akademik Personeli İçin Bilgi Formu
Üniversitemiz Birimleri Akademik Teşkilat Formu
Mecburi hizmet yükümlüleri için Nakil Talep Formu (Form A) (Üniversitemize gelecek mecburi hizmet yükümlüleri için)
Mecburi hizmet yükümlüleri için Talep Formu (Form B) (Üniversitemizden gidecek mecburi hizmet yükümlüleri için)
Üniversitemiz personelinin Emeklilik İşlemlerinde kullanılacak Banka Bilgileri Dilekçe Örneği
Üniversitemiz birimlerinde Akademik personelinin idari görevlendirmelerinde kullanılan Form
Üniversitemizde kullanılmakta olan İdari Görev İstek Formu
Üniversitemiz Akademik Personel Atamalarında Kullanılmakta Olan Atama Kararnamesi
Üniversitemizden naklen ayrılan Akademik Personel için Personel Nakil Bildirim Formu
Üniversitemizde görev yapmakta olan Akademik Personel için Sicil Özeti
Üniversitemizden ayrılan Akademik Personel için İlişik Kesme Belgesi

K E F A L E