Akademik Personel Şube Müdürlüğü


Tülay ÖZTÜRK (Şube Müdürü)
- ÜAK Üniversite Temsilcisi
- ÜAK/YÖK Etik Kurul İnceleme Yazışmaları
- Sağlık Bakanlığı Personel Takip Sistemine Veri Girişi işlemleri

- YÖKSİS Kullanıcı ve Yetki Tanımlama İşlemleri
- KAYSİS/IYEM Üniversite Yetkilisi
- Hususi (Yeşil) ve Hizmet Pasaportu İşlemleri

- Üniversite Akademik Teşkilat Yazışmaları (Müdür Atama İşlemleri)
- TUS ile Üniversitemize Yerleşen Adayların Askerlik Sevk Tehir İşlemleri
- Yabancı Uyruklu öğretim elemanı görevlendirme işlemleri
- Görev alanına giren BİMER/CİMER dilekçelerine cevap verilmesi

- Daire Başkanlığı Web Sorumlusu

Müzeyyen ÇAKIR (Şef)
- Akademik Personelin Açıktan, Naklen Atama  ve Atanma Sürelerinin Uzatımına İlişkin İşlemler 

- Akademik Personelin Öğrenim, Hizmet Değerlendirme İşlemleri  
- 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesine göre kadro tahsis işlemleri 
- 1416 Sayılı Kanuna göre (MEB bursu ile) yurtdışında yapılan lisansüstü eğitim yazışmaları (kontenjan belirleme, eğitim durumu takibi, atama işlemleri)
- ÖYP ve Öncelikli Alanlarda Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atama ve Lisansüstü Eğitimleri ile ilgili işlemler (eğitim durumu takibi, atama işlemleri)
- TUS ile Üniversitemize Yerleşen Adayların Başvuru ve Atama İşlemleri, Eğitimini tamamlayanların Uzmanlık yazışmaları
- Görev alanına giren işlerin Üniversitemiz Personel Programında (UNİPA)  Güncellenmesi ve Takibi
- Genel Mahiyetteki Yazışmaların duyuru işlemlerini yapmak (YÖK kararı, yönetmelik vs.)
- Kriter Komisyonu yazışmaları ve Kriter raporlarının birimlere gönderilmesi 
- Görev alanına giren BİMER/CİMER dilekçelerine cevap verilmesi

Ümmü AYDIN (Bilgisayar İşletmeni)
- ÜAK Doçentlik Sınavı Yazışmaları
- 2547 Sayılı Kanunun 31., 40/a-b-c-d, ve 41. maddelerine göre ders görevlendirme işlemlerini yapmak, 
- Görev alanına giren BİMER/CİMER dilekçelerine cevap verilmesi

Sultan ŞAHİN (Bilgisayar İşletmeni)
- Akademik Personelin 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4, 38. ve 39. maddesine göre görevlendirme işlemleri 
- Dekan/Müdür İzin-Vekalet Yazışmaları ve Takip işlemleri
- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosundaki personelin izin işlemleri

- Akademik Personelin 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre görevlendirme yazışmaları
- İdari görevlendirme işlemleri
- Görev alanına giren BİMER/CİMER dilekçelerine cevap verilmesi

Esra AKÇA (Bilgisayar İşletmeni) Aylıksız Doğum İzninde...
- Akademik Personelin 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4, 38. ve 39. maddesine göre görevlendirme işlemleri 
- Dekan/Müdür İzin-Vekalet Yazışmaları ve Takip işlemleri
- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosundaki personelin izin işlemleri

- Akademik Personelin 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre görevlendirme yazısmaları
- İdari görevlendirme işlemleri
- Görev alanına giren BİMER/CİMER dilekçelerine cevap verilmesi

Berna TURHAN (Bilgisayar İşletmeni)
- Akademik Personelin Açıktan, Naklen Atama  ve Atanma Sürelerinin Uzatımına İlişkin İşlemler 
- Akademik Personelin Öğrenim, Hizmet Değerlendirme İşlemleri  
- 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesine göre kadro tahsis işlemleri 
- 1416 Sayılı Kanuna göre (MEB bursu ile) yurtdışında yapılan lisansüstü eğitim yazışmaları (kontenjan belirleme, eğitim durumu takibi, atama işlemleri)
- ÖYP ve Öncelikli Alanlarda Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atama ve Lisansüstü Eğitimleri ile ilgili işlemler (eğitim durumu takibi, atama işlemleri)
- TUS ile Üniversitemize Yerleşen Adayların Başvuru ve Atama İşlemleri, Eğitimini tamamlayanların Uzmanlık yazışmaları
- Görev alanına giren işlerin Üniversitemiz Personel Programında (UNİPA)  Güncellenmesi ve Takibi
- Genel Mahiyetteki Yazışmaların duyuru işlemlerini yapmak (YÖK kararı, yönetmelik vs.)
- Kriter Komisyonu yazışmaları ve Kriter raporlarının birimlere gönderilmesi 
- Görev alanına giren BİMER/CİMER dilekçelerine cevap verilmesi

Veysel DEMİRÖZ (Memur)
- Akademik Personelin 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4, 38. ve 39. maddesine göre görevlendirme işlemleri 

- Dekan/Müdür İzin-Vekalet Yazışmaları ve Takip işlemleri
- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosundaki personelin izin işlemleri

- Akademik Personelin 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre görevlendirme yazısmaları
- İdari görevlendirme işlemleri
- Görev alanına giren BİMER/CİMER dilekçelerine cevap verilmesiWeb Sorumlusu : Sezgin AYTAÇEGERLER sezgin@balikesir.edu.tr