Akademik Personel Şube Müdürlüğü


Tülay ÖZTÜRK (Şube Müdürü)
- ÜAK Üniversite Temsilcisi

Kadir OK (Enstitü Sekreteri)
- YÖKSİS Kullanıcı ve Yetki Tanımlama İşlemleri
- KAYSİS/IYEM Üniversite Yetkilisi
- Hususi (Yeşil) ve Hizmet Pasaportu İşlemleri

- Üniversite Akademik Teşkilat Yazışmaları (Müdür Atama İşlemleri)
- TUS ile Üniversitemize Yerleşen Adayların Askerlik Sevk Tehir İşlemleri
- Yabancı Uyruklu öğretim elemanı görevlendirme işlemleri
- BİMER/CİMER dilekçelerine cevap verilmesi

- Daire Başkanlığı Web Sorumlusu

Müzeyyen ÇAKIR (Şef)
- Akademik Personelin Açıktan Atama İşlemleri
- Akademik Personelin Naklen Atama İşlemleri
- Üniversitemiz Akademik Personelinin Yeniden Atama İşlemleri,
- Akademik Personelin Öğrenim Değerlendirmesi
- Akademik Personelin İntibak, Hizmet Değerlendirme İşlemleri,
- 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca Lisansüstü eğitim görmek üzere görevlendirilen Araştırma Görevlilerinin işlemleri (gelen/giden, eğitim/başarı durumları, atama işlemleri)
- 1416 Sayılı Kanun uyarınca (MEB bursu ile) görevlendirilen Araştırma Görevlilerinin işlemleri (eğitim durumu takibi, atama)
- Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslara Göre Atanan Araştırma Görevlilerin işlemleri (eğitim durumu takibi, atama)
- TUS ile Üniversitemize Yerleşen Adayların Başvuru Alma ve Atama İşlemleri,
- Üniversitemiz Personel Programı (UNİPA) İşlemlerinin Takibi ve Güncellenmesi,
- Genel Mahiyetteki Yazışmaların duyuru işlemlerini yapmak (YÖK kararı, yönetmelik vs.)
- Profesör/Doçent Kadrolarına Atama İşlemlerinde Bilim Jürisi Ödeme Yazışmaları,
- Akademik Personelin Kriter Komisyonu yazışmaları ve Kriter raporlarının hazırlanarak birimlere gönderilmesi,
- Rektörlük Uzman kadrosundaki Akademik Personelin 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirilme yazışmalarını yapmak,
- 2547 Sayılı Kanunun 31., 40/a-c-d, ve 41. maddelerine göre görevlendirme yazışmaları ve dosyalanma işlemlerini yapmak,
- BİMER/CİMER dilekçelerine cevap verilmesi

Ümmü AYDIN (Bilgisayar İşletmeni)

Aylıksız Doğum İzninde...

Sultan ŞAHİN (Bilgisayar İşletmeni)
- Akademik Personelin 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesine göre görevlendirme işlemleri (tus rotasyon vb. dahil)
2547 Sayılı Kanunun 39. maddesine göre görevlendirme işlemlerinin tablolara işlenmesi ve raporlanması,

- Akademik Personelin 2547 sayılı Kanunun 38. maddesine göre görevlendirme işlemleri
- Akademik Personelin 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesine göre görevledirme işlemleri
- Dekan/Müdür İzin-Vekalet Yazışmaları ve Takip işlemleri
- Akademik Personelin 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre görevlendirme yazısmaları
- 2547 Sayılı Kanunun 31., 40/a-b-c-d, ve 41. maddelerine göre görevlendirme yazışmaları ve dosyalanma işlemlerini yapmak,
- Hususi (Yeşil) ve Hizmet Pasaportu İşlemleri
- İdari görevledirme işlemleri
- Sağlık Bakanlığı Personel Takip Sistemine Veri Girişi işlemleri

Esra AKÇA (Bilgisayar İşletmeni)
- Doçentlik Sınavı Yazışmaları (Eser İnceleme-Sözlü Sınav)

- Enstitülerin Jüri Görevlendirme Yazışmaları (Tez Savunma vs.)
- Yabancı Uyruklu öğretim elemanı görevlendirme işlemleri
- Akademik Personelin Yurtdışı İzin Formu Yazışmaları 
- Rektörlük Uzman kadrosundaki Akademik Personelin Yıllık İzin İşlemleri
- Kurumdışından Gelen Genel Mahiyetteki Yazıların Birimlere Duyurulması
- Üniversite Yönetim Kurulu Kararlarının Dosyalanması
- ÖSYM Görevlendirme Yazılarının Dosyalanması
- Diğer Üniversite İlanlarının Dosyalanması

Berna TURHAN (Bilgisayar İşletmeni)
- Akademik Personelin Açıktan Atama İşlemleri 
- Akademik Personelin Naklen Atama İşlemleri
- Üniversitemiz Akademik Personelinin Yeniden Atama İşlemleri,
- Akademik Personelin Öğrenim Değerlendirme İşlemleri
- Akademik Personelin İntibak, Hizmet Değerlendirme İşlemleri, 
- 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca Lisansüstü eğitim görmek üzere görevlendirilen Araştırma Görevlilerinin işlemleri (gelen/giden, eğitim/başarı durumları, atama işlemleri)
- 1416 Sayılı Kanun uyarınca (MEB bursu ile) görevlendirilen Araştırma Görevlilerinin işlemleri (eğitim durumu takibi, atama)
- Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslara Göre Atanan Araştırma Görevlilerin işlemleri (eğitim durumu takibi, atama)
- TUS ile Üniversitemize Yerleşen Adayların Başvuru Alma ve Atama İşlemleri,
- Üniversitemiz Personel Programı (UNİPA) İşlemlerinin Takibi ve Güncellenmesi,
- Genel Mahiyetteki Yazışmaların duyuru işlemlerini yapmak (YÖK kararı, yönetmelik vs.)
- Profesör/Doçent Kadrolarına Atama İşlemlerinde Bilim Jürisi Ödeme Yazışmaları,
- Akademik Personelin Kriter Komisyonu yazışmaları ve Kriter raporlarının hazırlanarak birimlere gönderilmesi,
- Rektörlük Uzman kadrosundaki Akademik Personelin 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirilme yazışmalarını yapmak,
- 2547 Sayılı Kanunun 31., 40/a-c-d, ve 41. maddelerine göre görevlendirme yazışmaları ve dosyalanma işlemlerini yapmak,

Veysel DEMİRÖZ (Memur)
- Akademik Personelin 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesine göre görevlendirme işlemleri (tus rotasyon vb. dahil)
2547 Sayılı Kanunun 39. maddesine göre görevlendirme işlemlerinin tablolara işlenmesi ve raporlanması,

- Akademik Personelin 2547 sayılı Kanunun 38. maddesine göre görevlendirme işlemleri
- Akademik Personelin 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesine göre görevledirme işlemleri
- Dekan/Müdür İzin-Vekalet Yazışmaları ve Takip işlemleri
- Akademik Personelin 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre görevlendirme yazısmaları
- 2547 Sayılı Kanunun 31., 40/a-b-c-d, ve 41. maddelerine göre görevlendirme yazışmaları ve dosyalanma işlemlerini yapmak, 
- Hususi (Yeşil) ve Hizmet Pasaportu İşlemleri
- İdari görevledirme işlemleri
- Sağlık Bakanlığı Personel Takip Sistemine Veri Girişi işlemleri


Web Sorumlusu : Kadir Ok kadir@balikesir.edu.tr