Akademik Personel Kadro Şube Müdürlüğü


Nevin DERDİMAN (Şube Müdür V.)

Bahar DAĞDEMİR (Bilgisayar İşletmeni)
- Akademik kadro listelerinin hazırlanması
- Akademik Kadro ilan çalışmaları,
- Akademik İlanların DPB’ne ve YÖKSİS’e girilmesi
- Akademik Kadroların izin ve aktarma işlemleri
- Akademik Kadroların İptal-İhdas işlemleri
- Akademik Kadroların DPB’lığının e-uygulama işlemleri
- Akademik Kadroların BÜMKO e-bütçe personel işlemleri
- Profesörlük ve Doçentlik başvuru kabulu ve incelenmesi
- Profesörlük ve Doçentlik atama işlemleri
- Profesör/Doçent Kadrolarına Atama İşlemlerinde Bilim Jürisi Ödeme Yazışmaları 

- Aylık başlayan/ayrılan akademik personelin işlenmesi
- Üniversitemiz personel programı (UNİPA) işlemlerinin takibi güncellenmesi,
- SGK Hizmet Takip Programı takibi (HİTAP)
- YÖKSİS işlemleri (kadro, atama, ayrılış vb. veri girişlerinin yapılması)
- Akademik personelin terfi işleri
- Akademik Personel Emeklilik işlemleri
- Akademik Personele Kurum Sicil Numarası verilmesi
- Akademik Kadroların İstatistiki bilgilerinin hazırlanması
- Görev alanına giren BİMER/CİMER dilekçelerine cevap verilmesi,

Sezgin AYTAÇEGERLER (İstatistikçi)
- Üniversitemiz personel programı (UNİPA) işlemlerinin takibi güncellenmesi,
- SGK Hizmet Takip Programı takibi (HİTAP)
- Akademik Kadroların İstatistiki bilgilerinin hazırlanması
- Akademik Personel Emeklilik işlemleri
- Sendika İşlemleri
- Hizmet Belgesi hazırlama
- HİTAP FHZ Tespit Belgesi işlemleri

 


Web Sorumlusu : Sezgin AYTAÇEGERLER sezgin@balikesir.edu.tr