İdari Personel Şube Müdürlüğü


Müşerref EREZDAN (Şube Müdürü)

Gül ÇOLAK (Bilgisayar İşletmeni)
İdari Personelin;
- Atama, emeklilik, istifa ve göreve son verme işlemleri,
- Öğrenim ve diğer hizmetlerinin değerlendirilmesi,
- Vekalet ve görevlendirme işlemleri,
- Aylıksız izin işlemleri,
- Pasaport işlemleri,
- BİMER/CİMER dilekçelerine cevap verilmesi,
- Görev belgesi hazırlama,
- İdari personel dolu-boş kadrolarına ait iptal-ihdas ile tenkis-dağıtım işlemleri,
- Kadro değişikliklerinin işlenmesi ile birim ve unvan bazlı kadroların takibi,
- İdari kadroların dolu-boş durumlarını Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına göndermek,
- Personel Otomasyon Programına (UNİPA) veri girişi yapmak,
- HİTAP Personel Takip Programı giriş-çıkış ve güncelleme işlemleri, 
- Açıktan atama (KPSS/E-KPSS/SHÇEK/3713 SK.) taleplerinin Devlet PersonelBaşkanlığına girilmesi ve takibi, 
- Kurum içinden ve dışından istenilen personele ve kadro sayılarına ait istatistiki bilgileri hazırlamak,
- Birim Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Sorumlusu,

Serap MANDACI ÖZŞEN (Bilgisayar İşletmeni)
İdari Personelin;
- Atama, emeklilik, istifa ve göreve son verme işlemleri,
- Öğrenim ve diğer hizmetlerinin değerlendirilmesi,
- Vekalet ve görevlendirme işlemleri,
- Aylıksız izin işlemleri,
- Pasaport işlemleri,
- BİMER/CİMER dilekçelerine cevap verilmesi,
- Görev belgesi hazırlama,
- Sendika işlemleri,
- İdari personel kadrolarına ait Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatları Cetvelinin hazırlanarak vize ettirilmesi,
- Personel Otomasyon Programına (UNİPA) veri girişi yapmak,
- HİTAP Personel Takip Programı giriş-çıkış ve güncelleme işlemleri,
- Açıktan atama (KPSS/E-KPSS/SHÇEK/3713 SK.) taleplerinin Devlet Personel Başkanlığına girilmesi ve takibi,
- Kurum içinden ve dışından istenilen personele ve kadro sayılarına ait istatistiki bilgileri hazırlamak,

Bünyamin ÖZOKCU (Memur)
İdari Personelin;
- İzinlerinin (yıllık, mazeret, sıhhi) programa işlenmesi ve takibi,
- Rektörlük personelinin sıhhi izin onaylarının hazırlanması,
- Dilekçelere cevap verilmesi,
- Görev belgesi hazırlama,
- Pasaport işlemleri,
- Sağlık Personeli Takip Sistemini (SPTS) giriş-çıkış ve güncelleme işlemleri,
- Özlük evrakı arşivleme işlemleri,


Web Sorumlusu : Sezgin AYTAÇEGERLER sezgin@balikesir.edu.tr