İkinci Üniversite Okuyan Öğrenciler


25 Ağustos 2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "2015-2016 eğitim- öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar" ın 11. Maddesinin 3. Fıkrasında "Bir Yükseköğretim Programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır." hükmü yer almaktadır.

Buna göre ikinci üniversite kaydı olan öğrencilere harç tahakkuku yapılmış olup 05 Kasım 2016 tarihine kadar T.C. Halkbankası Şubelerine öğrenci numarası ile ücretlerinin yatırılması gerekmektedir. Ücretlerini yatırmayan öğrencilerin kayıt durumları PASİF olarak yapılacağından ders kayıtları iptal olacaktır.

Tüm öğrencilerimize duyurulur.


Web Sorumlusu : Fatma İŞLER-Enstitü Sekreteri isler@balikesir.edu.tr