Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılması Hakkında DUYURU


LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca, Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge’nin 4. maddesi uyarınca, tez konusu belirlenen lisansüstü öğrencilerimizin Tez Otomasyon Sistemine (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) üye girişi yaparak “Tez Veri Giriş Formu”nu doldurmaları istenmiştir.

Bu nedenle öğrencilerin; sistemden çıktısını alacakları Tez Veri Giriş Formlarını, ıslak imzalı olarak Anabilim Dalı Başkanlıkları aracılığı ile Enstitümüze ulaştırmaları gerekmektedir.

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılması” ile ilgili yazısı için tıklayınız.


Web Sorumlusu : Fatma İŞLER-Enstitü Sekreteri isler@balikesir.edu.tr