AZAMİ SÜRESİNİ DOLDURACAK OLAN TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE


 

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci. maddesinin 1 inci bendinde:

"Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır." ifadesi yer almaktadır.

 

Aynı maddenin 2 nci bendinin son cümlesinde:

"Azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir." ifadesi yer almaktadır.

 

Bu nedenle; sadece azami süresini (6 ncı dönemini) 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında tamamlayacak tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin tez savunma sınavlarının “jürinin uzatma (3 aya kadar) verebilme ihtimalinden dolayı” uygun planlama yapılarak bir sonraki dönem başlamazdan önce bitirilmesi, öğrencilerin mağdur olmamaları için son tez teslim ve son tez savunma sınav tarihinin aşağıda belirtildiği gibi uygulanması tavsiye edilmektedir.

 

Yüksek lisans programı öğrencilerinin, tez danışmanlarının ve Anabilim Dalı Başkanlıklarının konu hakkında gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur.

 

Son Tez Teslim Tarihi:

14 Mayıs 2019

Son Tez Savunma Sınav Tarihi :

20 Haziran 2019


Web Sorumlusu : Fatma İŞLER-Enstitü Sekreteri isler@balikesir.edu.tr