Enstitümüzün 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Seminer Duyurusu


SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

SUNULACAK SEMİNERLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

 

  • Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin, yüksek lisans eğitiminin süresi ile ilgili 25inci maddesi (3)üncü bendi: “Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.”
  • Seminerlerden önce Enstitü web sayfasında bulunan YL-DR-SEMİNER DUYURU metni doldurularak ve yeterli sayıda çoğaltılarak; Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ilgili Fakülte/Yüksekokullarda gerekli duyurular yapılmalıdır.
  • Seminerler aşağıdaki tablolarda bildirilen yer ve saatlerde, herkese açık olarak yapılmalıdır. 
  • Ertelenen veya yapılmayan seminerlerle ilgili bilgi(ler) Enstitü Müdürlüğüne bildirilmelidir.
  • Enstitü web sayfasında bulunan YL-DR-SEMİNER DEĞERLENDİRME FORMU ilgili bilgiler doldurularak seminer sunumu sırasında katılımcılara imzalatılmalıdır.
  • Seminerler Danışmanlar rehberliğinde Tez Yazım Kurallarına uygun olarak; Derleme makale düzeninde hazırlanmalıdır.
  • Danışmanlar YL-DR-Seminer Değerlendirme Formu’ndaki değerlendirmeyi yaptıktan sonra; Değerlendirme formu ile birlikte Seminer kitapçığı ve CD kaydını bütünleme sınavlarının bitiş tarihine kadar (14 Haziran 2019) Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla Enstitüye göndermelidir.
  • Danışmanlar seminerin verilmesini takiben not giriş döneminde Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’nden seminer başarı durumunu girmelidir.
  • Belirtilen tarihlerde sunulmayan ve yukarıda bildirilen gerekli işlemleri zamanında (bütünleme sınavlarının bitimine kadar (14 Haziran 2019)) tamamlamayan öğrenciler Seminer dersinden “BAŞARISIZ” olarak değerlendirilecektir.

Seminer Programları Tablosu İçin TIKLAYINIZ


Web Sorumlusu : Fatma İŞLER-Enstitü Sekreteri isler@balikesir.edu.tr