Anabilim Dalları


Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı (YL)

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (YL)

Veteriner Anatomi Anabilim Dalı (Ortak YL- Ortak DR)

Anatomi Anabilim Dalı (YL)

Hemşirelik Anabilim Dalı (Ortak YL)

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (YL)

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı (YL)

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı (YL-DR)

Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner) Anabilim Dalı (YL-DR)
Patoloji (Veteriner) Anabilim Dalı (YL)

Cerrahi (Veteriner) Anabilim Dalı (YL)

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı (Ortak YL-Ortak DR)

Doğum ve Jinekoloji (Veteriner) Anabilim Dalı (YL)

 

 

 

 

 
 
 

 

 


Web Sorumlusu : Fatma İŞLER-Enstitü Sekreteri isler@balikesir.edu.tr