Tez Teslim Sürecinde Ve Mezuniyet Aşamasında Yapılması Gereken İşlemler


Tez Savunma Sınavından Önce :

- Tezinizi bastırmadan önce aldığınız toplam ders ve AKTS kredisi ile tez adınızı Enstitümüz öğrenci işleri biriminden son kez kontrol ettiriniz.

- Tez Yazım Kılavuzunauygun olarak hazırlanmış tezinizin 1 adet bilgisayar çıktısını alınız.

- Çıktısı alınan 1 adet ciltlenmemiş tezi, danışman ve öğrenci imzası bulunan Tez Yazım Kontrol Listesi ve word formatında tezin tamamının aktarıldığı CD/USB bellek vb. ile birlikte Enstitüye teslim ediniz.

- Tezinizin kontrolünden sonra Enstitü tarafından Üniversitemiz intihal programından alınacak “Orijinallik Raporu”nun çıktısından bir nüsha alınız.

- Tezin uygunluğu Enstitü tarafından onaylandıktan sonra spiral ciltli olarak; yüksek lisans için 6 adet, doktora için 8 adet çoğaltınız.

- Anabilim Dalı Başkanlığınca yazılacak üst yazı ve ekindeki danışmanınız tarafından doldurulup imzalanması gereken Tez Savunma Sınav Tarihi ve Jüri Öneri Formu ile tezlerinizi Enstitümüz öğrenci işleri birimine teslim ediniz.

 Tez Savunma Sınavına Girerken :

- Enstitümüzün web sayfasındaki Tez Kabul ve Onay sayfasını bilgisayar ortamında doldurup yüksek lisans için en az 8 adet, doktora için en az 10 adet çıktı alınız ve danışmanınıza teslim ediniz. (Formda gerekli bilgiler, jüri üyelerinin isimleri ve Enstitü Müdürünün ismi eksiksiz doldurulmalıdır.)

 NOT : Tez Kabul ve Onay sayfası, tez ciltlenirken iç kapaktan sonra gelecek şekilde yer alacak, ciltlenen tezlerin hepsinde Tez Kabul ve Onay sayfası asıl imzalı olacaktır. Tez Kabul ve Onay sayfasının bir nüshası sınav evrakları ile birlikte Enstitüye teslim edilmelidir.

 Tez Savunma Sınavından Sonra :

- Enstitü öğrenci işlerinde kalan 1 adet spiral ciltli tezinizi teslim alınız.

- Tez Savunma Sınavı jüri üyelerinin belirlediği düzeltmeler varsa bu düzeltmeleri en geç bir ay içerisinde tamamladıktan sonra ciltlenmemiş halde tezin bir kopyasını danışmanınıza kontrol ettiriniz. (Kontrol süreci tezde hata kalmayıncaya kadar devam etmelidir.)

- Tezi son haline getirip çoğaltmadan önce gerekli kontrollerin yapıldığına ilişkin Tez Kontrol Listesini düzenleyiniz.

- Danışmanınızın son kontrolünden sonra tezinizi;

Yüksek lisans için 5 adet, doktora için 7 adet ciltletiniz.

-Bilimsel Araştırma Projelerinden yararlanılmış ise yüksek lisans için 6 adet, doktora için 8 adet tez, 

-Eş danışman var ise yukarıda belirtilen sayılardan bir fazla tez ciltlenecektir.

- Web sayfamızdan çıktısını alabileceğiniz YL-DR-Tez Teslim Formundan 1 adet danışmanınıza ve Anabilim Dalı Başkanına imzalatınız.

- Ciltlenen tezler ile birlikte; 1 adet YL-DR-Tez Teslim Formunu Enstitüye teslim ediniz.

 Öğrencinin Mezuniyetine Karar Verildikten Sonra :

             a) 3 adet imzalı Tez Veri Giriş Formunu, (Formu hazırlarken YÖK'ün http://tez2.yok.gov.tr adresinden Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında Kılavuza bakınız.)

             b) 3 adet CD'yi, (CD'ler etiketli ve ayrı ayrı kutu içerisinde olmalıdır.) (CD'leri hazırlarken YÖK'ün http://tez2.yok.gov.tr adresinden Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında Kılavuza bakınız.)

                        CD İçeriğinde Bulunması Gerekenler Dosyalar :

            - Tezin tamamı (pdf formatında) Enstitü Yönetim Kurulunun tarih ve sayısı yazılıp Enstitü Müdürünce imzalanan Tez Kabul Onay sayfası tezin tamamının bulunduğu dosyaya ciltteki sıraya göre taranarak kopyalanacaktır.)

                       - Tez Özet (pdf formatında)

                       - Tez Abstract (pdf formatında)

                        CD Etiketinde Bulunması Gereken Bilgiler :

                       - Anabilim Dalı

                       - Programı (Doktora / Yüksek Lisans)

                       - Öğrencinin Adı Soyadı

                       - Danışmanı

                       - Dosya Adları

                       - Tez Konusu

                       - Tez Sınav Tarihi

                       - Referans Numarası

CD etiketi örneğine web sayfamızdan ulaşılabilir.

             c) 3 adet fotoğrafı,

            ç) 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisini,

            d) İlgili birimlerce imzalanmış İlişik Kesme Formunu,

            e) Öğrenci kimliğini

Enstitüye teslim ediniz.

                 NOT: Belgeler öğrencinin tez savunma sınavına girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Enstitümüze teslim edilmelidir.


Web Sorumlusu : Fatma İŞLER-Enstitü Sekreteri isler@balikesir.edu.tr