Öğrenci Toplulukları


              T.C.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK-KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

 

KÜLTÜR ve SPOR TOPLULUKLAR VE AMAÇLARI

 

Üniversitemiz Öğrencilerinin, Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek, beden ve ruh sağlığını korumak, öğrencilerimizi araştırıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirebilmek, ders dışındaki zamanlarını değerlendirme, dinlenme, eğlenme ve sosyal anlamda gelişimlerine katkı sağlamak, enerjilerini olumlu alanlarda kullanmak amacı ile toplam 71 adet kültürel ve sportif topluluk oluşturulmuştur. Bu topluluklar, faaliyetlerini akademik danışmanlar gözetiminde yıl boyu sürdürmekte; çalışmalarını, sergi, konser, gösteri, şenlik, dinleti, konferans ve yarışma gibi etkinliklerle üniversitemiz ve Balıkesirlilerle paylaşmaktadır. Üniversitemizde her yıl Nisan - Mayıs aylarında Bahar Şenlikleri düzenlenmektedir.

 

1-AHLAKİ ve KÜLTÜREL DEĞERLER TOPLULUĞU: Öğrencilerin pozitif ve sosyal ilimlerin ışığında, milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, fıtratlarıyla barışık, ahlaki ve insani bütün evrensel değerleri özümsemiş, topluma saygılı, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, girişimci, bulunduğu çevredeki olumlu ve olumsuz her türlü gelişmeye duyarlı, sahip olduğu haklarının, özgürlüklerinin ve sorumluluklarının bilincinde olan ve bunları etkin bir biçimde kullanabilen, tarihsel ve kültürel olarak sahip olduğu değerlerinin ve potansiyelinin farkında olan, mevcut imkan ve şartları en verimli biçimde kullanabilen bilgili ve özgüven sahibi, olarak topluma kazandırılması amaçlar.

Akademik Danışman: Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖZKAN

2-AİKİDO TOPLULUĞU: Öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarını korumak, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak aikido sporu hakkında bilgilendirici etkinlikler düzenlemek, Üniversite bünyesinde  aikidoya ilgi oluşturacak etkinliklerde bulunmak, topluluk olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçları karşılamayı amaçlar.

Akademik Danışman: Yrd.Doç.Dr.Barış ŞENTUNA

3-AKADEMİK DÜŞÜNCE, EĞİTİM ve MEDENİYET TOPLULUĞU: Milletimizin gözbebeği olan genç nesile tarih şuuru kazandırarak ceddinden aldığı mirası şerefle ve azimle taşıma ruhu kazandırmak, geleneklerine bağlı ancak modern, dünü unutmayan bugünü yaşayan ve yarınlara emin adımlarla yürüyecek gençlik oluşturmak, vatana, milletle, devlete ve dahi insanlığa sevdalı, özünün farkına varmış erdemli bir öğrenci topluluğu oluşturmak, bu minvalde konferansla söyleşiler, panel, forum, seminerler, şiir dinletileri, konserler, tiyatro, anma günleri düzenlemek, teknik geziler ve kültürel geziler düzenleyerek öğrencilerin mesleki hayata hazırlanması ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, üniversite içerisinde faaliyet gösteren diğer topluluklarla koordinasyon sağlayarak ortak program, etkinlik ve proje hazırlamayı amaçlar.

Akademik Danışman: Doç.Dr.İbrahim AYDIN

4-AKTİF YAŞAM TOPLULUĞU: Aktif Yaşam Topluluğu, hiçbir siyasi, ideolojik görüş ve siyasi çıkar gütmeden, topluluk üyelerinin kişisel, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak, topluluk üyelerine seminer, konferans ve teknik gezi olanakları tanımakla beraber, iş ve staj olanakları sağlamak.

Akademik Danışman: Yrd.Doç.Dr. Özay Umut TÜRKAN

5-ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ TOPLULUĞU:Üniversitemiz öğrencilerinin alternatif enerji kaynaklarıyla ve bunların kullanımıyla ilgili bilgi paylaşımı, ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katılarak Üniversitemizi temsil etmek, öğrenilen teorik bilgilerin uygulamalı olarak geliştirilmesini sağlamayı ilim ve medeniyet alanlarındaki geçmişten günümüze dek görülen tüm gelişmeler ışığında mesleki, sosyal, kişisel, ilmi, sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, maddi-manevi topluma mal olan tarihi ve manevi şahsiyetleri düşünce dünyalarıyla tanıtıp yaşatmak ve öğrencileri sosyal yaşama hazırlanmalarını sağlamayı  amaçlar.

Akademik Danışman: Prof.Dr.Bedri YÜKSEL

6-ARAMA KURTARMA TOPLULUĞU: Topluluğumuzun amacı Okulumuz bünyesinde yer alan öğrenciler ve Çevre Halkının herhangi bir acil durum afet (Yangın Deprem Sel v.s) ve Olağanüstü Hal durumunda gerekli olan arama kurtarma ve ilk yardım beceri ve bilgileri hakkında bilgilendirme ve gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamaktır.

Akademik Danışman: Yrd.Doç.Dr. Davut AKTAŞ

7-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME TOPLULUĞU: Öğrencileri gelişen ve globelleşen dünya karşısında yerli sanayimizi daha verimli ve işler hale getirmek, Üniversitemizin teknik bilgi  ve birikimini sanayinin tecrübesiyle birleştirerek geleceğin iş dünyasında etkin rol oynayacak öğrencileri hazırlanmalarını sağlamayı amaçlar.

Akademik Danışman:

8-ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE TOPLULUĞU: Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ ün hayata dair fikir ve düşüncelerini, çağdaş görüşlerini tüm öğrencilerimiz tarafından bilinmesini sağlamak için kurulmuştur. Konu ile ilgili panel ve konferanslar düzenlenmesi, önemli tarihlerde günün anlam ve önemine ait söyleşiler ve gösteriler hazırlayarak sunmaya çalışırlar.

Akademik Danışman: Prof.Dr.Mehmet ÜNLÜ

9-AVRASYA TOPLULUĞU: Başta Türk Dünyası olmak üzere Asya, Avrupa ve Ortadoğu bölgelerine yönelik araştırmalar yapmak; seminer ve konferanslar düzenlemek, Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmasını sağlamak, öğrenciler arasında ekip çalışmasını ve birlik ruhunu canlandırmak ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak. Avrasya Ülkelerinin farklılıklarının ötesinde, bu coğrafi bölgenin ortak kültürel yapısını ön plana çıkarmak ve bununla birlikte bu topraklar üzerindeki toplumları daha ileri götürebilecek fikirler üretmek.Topluluk etkinliklerinde üniversitemizin ve diğer üniversitelerin öğrenci toplulukları ile ortak çalışmalar yapmak ve azami düzeyde yardımlaşmak.-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayıp da üniversitemizin öğrencisi ve Avrasya Coğrafyasının bir mensubu olan kişilere etkinliklerde yer vermek, karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak.

Akademik Danışman:

10-AZERBAYCAN TÜRKİYE KARDEŞLİK TOPLULUĞU: Türk ve Azerbaycan uyruklu öğrenciler arasında dostluk ilişkilerini güçlendirmek. Bu amaçla, önemli insanları bir araya getirilmesini sağlamak, Azerbaycanlı öğrencilerin Türkiye Üniversitelerini, Türk öğrencilerin Azerbaycan Üniversitelerini ziyaret etmelerini sağlamak, önemli gün ve bayramların birlikte kutlanmasını ve hatırlanmasını sağlamak.Öte yandan, Türkiye-Azerbaycan sınırları içerisinde tanıtılması ve Azerbaycan’ın milli manevi değerlerinin korunması, Azerbaycan’ın tarihinde rol almış önemli kişileri, yazarları, şairleri üniversite öğrencilerine tanıtmak ve yeni uluslar arası projeler üreterek üniversite öğrencilerinin bu konularda daha fazla bilinçlenmelerini sağlamak, Uluslararası  platformlarda dayanışmalarını güçlendirmeyi ve kültürel bağları derinleştirmeyi amaçlar.

Akademik Danışman: Yrd.Doç.Dr. Gülay Ö.YILMAZ

11-BİLGİSAYAR VE İNTERNET TOPLULUĞU: Yaşadığımız bilgisayar çağında öğrencileri bilgisayar ve internet konusunda gelişmelerini sağlamak için çalışmalar yapar. Konu ile ilgili söyleşi seminer ve konferanslar düzenlerler.

Akademik Danışman: Yrd.Doç.Dr.M.Emin KORKUSUZ

12-BİSİKLET TOPLULUĞU: Öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarını korumak, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak, bisiklet sporu hakkında bilgilendirici etkinlikler düzenlemek, öğrencilerine bisiklet kullanmanın önemini anlatabilmek, bisiklet sporunu tekniğiyle öğretmek, faaliyetler ve toplu turlar düzenlemek ve üniversitemizi yurt içi ve yurt dışındaki etkinliklerde temsil etmek topluluğun amaçları arasında yer almaktadır.

Akademik Danışman: Yrd.Doç.Dr. Davut AKDAŞ

13-BORSA VE YATIRIM TOPLULUĞU: Öğrencilerin para ve sermaye piyasalarında  yaşanan  gelişmeleri takip etmelerini sağlayarak özellikle borsa konusundaki teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirmek, finansal okuryazarlık  seviyelerini arttırmak, finansal yatırım araçlarının etkin kullanımını  sağlayarak sürdürülebilir  bir tasarruf bilinci oluşturmak, finans laboratuarında güncel paket programlar yardımıyla temel ve teknik analizler yapabilmelerini sağlamak, her turlu sosyal, kültürel ve eğitici  faaliyetler aracılığı ile  sektör temsilcileriyle, öğretim  üyeleriyle ve diğer  paydaşlarla etkileşimleri  sağlamayı amaçlar.

Akademik Danışman:Doç.Dr.Sinan AYTEKİN

14-BRİÇ TOPLULUĞU: Briç sporuna gönül verenleri, seçkin bir topluluk içersinde bir araya getirmek, ulusal ve uluslararası turnuvalara katılmak, turnuvalar düzenlemek, ülkemizde briç sporunu yaymak ve seviyesini yükseltmek, briç sporuna yeni başlayanlara ve briç bilgisini ilerletmek isteyenlere, briç kursu açmak, okullarda briç öğrenimini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak, briç sporu ile ilgili yayınlar yapmak, ulusal ve uluslararası yayınlara abone olmak, bilgisayar oyunları hazırlamak, kütüphanenin zenginleşmesini sağlamayı amaçlar.

Akademik Danışman: Yrd.Doç.Dr. Ziya AKSOY

15-ÇANAKKALE GÖNÜLLÜLERİ TOPLULUĞU: Dünya tarihinde önemli bir yer tutan Çanakkale Savaşı ile ilgili olarak öğrencilerimizi bilinçlendirir ve yaşanmış olayları yerinde incelemek amacıyla bu şehrimize geziler düzenler.

Akademik Danışman:

16-ÇEVRE BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ TOPLULUĞU: Günümüz koşullarında; ozon tabakasının zarar görmesi, hava kirliliği, küresel iklim değişikliği, yenilenebilir alternatif temiz enerjilere duyulan ihtiyaç, ekolojik dengenin korunması hakkında Üniversitemiz öğrencilerine sorumluluk duygusunu aşılamak, farkındalık oluşturmak, bilinç yaratmak, kirlilik vb. konularda bilimsel çalışmalar yapmak, kamuoyu oluşturmayı amaçlar.

Akademik Danışman:  Doç.Dr.Burhanettin FARİZOĞLU

17-DAĞCILIK VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU: Öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarını korumak, dağcılık sporu hakkında bilgilendirici etkinlikler düzenlemek, dağcılık ve kış sporlarına ilgi oluşturacak etkinliklerde bulunma, boş zamanlarında daha yararlı alışkanlıklar edinmelerini sağlama, günübirlik zirve yürüyüşleri, kamplı zirve yürüyüşleri (trekking), kaya tırmanışı etkinlikleri, doğa yürüyüşü, olta balıkçılığı ve teknikleri, doğada keşif ve çevre temizliği etkinlikleriyle beraber, kampçılık ve ilk yardım malzemeleri, kamp ve yürüyüş düzeni, bitki örtüsünü tanıma ve bitki örtüsünden yararlanma, doğal yöntemler ile ateş yakımı ve temiz su elde etme, ekipman seçimi, erzak kullanımı, yön bulma ve ilk yardım eğitimlerini almalarını sağlama, doğada karşılaşılabilecek sorunlara karşı hazır, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip, yaşadığı çevre hakkında bilgi sahibi olan, çevresini koruyan sağlıklı kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunma,  sosyal ihtiyaçlarını karşılama, eğitici konferanslar, seminer ve toplantılar düzenleme, diğer üniversite toplulukları ve özel kulüplerin düzenledikleri bu faaliyetlere katılma birbirleriyle tanışıp, kaynaştırmayı amaçlar.

Akademik Danışman: Arş.Gör.T.Kerem  DEMİRCİOĞLU

18-EDEBİYAT VE KİTAP ve MÜNAZARA TOPLULUĞU: Üniversitemiz Öğrencilerine edebiyatı ve özellikle kitap okumayı sevdirmeyi hedefler. Bünyesinde oluşturduğu Münazara gurubu ile de Üniversitemize münazara yarışmalarında temsil eder. Her yıl ülkemiz çapında şiir ve hikaye yarışması düzenleyerek diğer üniversiteler ile bütünleşmeyi sağlar. Yıl içinde şiir dinletileri ve konferanslar düzenler ve ayrıca kendi olanakları ile aylık dergi çıkartarak edebiyat alanında öğrencilerimizi bilgilendirmeye çalışırlar.

Akademik Danışman:  Arş.Gör.Ersoy TOPUZKANAMIŞ

19-EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ TOPLULUĞU: Balıkesir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri topluluğunun genel amacı hızla gelişen innovatif bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitsel uygulamalara dönük takibinin yapılması, araştırması ve eğitim ve öğrenme sürecine etkili bir şekilde entegre edilmesini sağlamaktır.

Akademik Danışman:Yrd.Doç.Dr.Tuncay SARITAŞ

20-ELEKTRONİK SAVUNMA SİSTEMLERİ TOPLULUĞU: Üniversitemiz  öğrencilerinin  teknik, kültürel  ve sosyal alanda gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencileri araştırmaya ve sorumluluk almaya teşvik etmek,  Türk Savunma Sanayii' nde çalışma ve çalışmakta olan tecrübeli kişileri topluluk üyeleri ile bir araya getirip ortak projelerde çalışmalarını sağlamayı amaçlar.

Akademik Danışman: Yrd.Doç.Dr.Murat Erhan BALCI

21-ENDÜSTRİ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİ TOPLULUĞU:Üniversitemiz öğrencilerinin teknoloji ve endüstri alanında gelişmelerini sağlamak, sürekli ilerleyen teknolojiye ayak uydurmak ve bu alanlarda çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. Konu ile ilgili konferanslar ve geziler düzenleyerek öğrencilerimizin bilgilerini arttırırlar.

Akademik Danışman: Yrd.Doç.Dr.Özay Umut TÜRKAN

22-GASTRONOMİ TOPLULUĞU: Tarihi, Kültürel ve çevresel  etkilere bağlı olarak neyin, nerede, ne zaman, ne şekilde ve hangi bileşimlerle yeneceğine ve içileceğine ilişkin öneriler sunma ve rehberlik etme, farklı kültürler ile yemekleri arasındaki ilişkiyi inceleyen, konusunda teorik ve uygulamalı bilgi beceri ve yeteneklerin geliştirilmesini sağlayarak dünya mutfaklarına ait lezzetlerle arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ortaya çıkarmak.

Akademik Danışman:Prof.Dr.Düriye BOZOK

23-GELENEKSEL OKÇULUK TOPLULUĞU: Geleneksel Okçuluk Topluluğu uluslar arası ve ulusal alanda ok ve yay teknolojilerini takip etmek, bu gelişmelerden üniversitemiz öğrencilerini haberdar etmek, öğrenciler arasındaki bağları kuvvetlendirmek için gerekli görülen gezi, konferans, sportif faaliyet, söyleşi, panel, seminer, sempozyum ve ulusal alanlardaki müsabakalara katılma olanağı sunma ve benzeri sosyal aktiviteleri ata sporumuz olan okçuluk ile sağlamayı  amaçlar.

Akademik Danışman: Arş.Gör.Veli Gökhan DEMİR

24-GENÇ GİRİŞİMCİLER TOPLULUĞU: Yeni kurulan bu topluluğumuz Üniversitemiz öğrencilerini okul bitince hayatta başarılı olmaları amacıyla girişkenlik ruhunu aşılamayı amaçlamaktadır. Konuyla ilgili konferans ve paneller düzenleyerek konularında uzman kişileri davet etmektedirler.

Akademik Danışman: Doç.Dr.Burhan AYDEMİR

25-GENÇ YERYÜZÜ DOKTORLARI TOPLULUĞU:  Sağlık  alanında olmak üzere insani yardım ve iyilikte bulunmak. İnsanın varoluşsal taşıdığı değer doğrultusunda yaşaması için gerekli mihenk taşının sağlığın korunmasını devam ettirilmesini amaçlamak. İçecek temiz su bulamayan insanların  çok basite indirgendiği  hastalıklardan öldükleri günümüzde, hekim adayları olarak insanın  yaşama hakkı olduğunu, insan değerini hatırlatma gayesi taşımak, tüm dünya ülkelerinin, tüm dünya insanlarının şifaları için yardım etmeyi amaçlar.

Akademik Danışman: Prof.Dr.M.Tevfik YAVUZ

26-GENÇ TEMA TOPLULUĞU: Bu topluluk TEMA Vakfı işbirliği içinde olup çevre bilincinin gelişmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenler. Belli zamanlarda ise fidan dikim kampanyaları, yıllık TEMA toplantılarına katılım, İlimiz ve çevresinde çevre koruma ile ilgili tanıtımlar yapar.

Akademik Danışman: Öğr.Gör.Özgür YILMAZ

27-GENÇLİK VE SPOR TOPLULUĞU: Öğrencilerin toplumsal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, beden ve ruh sağlıklarını korumak, Üniversitemiz bünyesinde gerçekleşen üniversiteler arası müsabakalar ve üniversitemizin yaptığı spor organizasyonlarında katılımı arttırmak, spora olan ilgiyi arttırmak, şiddetin önlenmesi için öğrenci ve sporların aktivitelere katılmalarını amaçlar.

Akademik Danışman: 

28-GİRİŞİMCİ MÜHENDİSLİK TOPLULUĞU: Küreselperspektiftedüşünüldüğünde mühendislik alanında bir çok çalışma yürütülmektedir. Topluluk olarak aydınlık içerisinde bütün öğrencilerimizin gerek eğitim hayatlarında gerekse iş hayatlarında başarılı bir gelecek sürdürebilmeleri için; kişisel gelişim yolunda, bilginin ışığında; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını, gelişen son teknoloji ürünlerin analizini, bilime, araştırma ve geliştirmeye odaklanmış bir şekilde, bilgiye ulaşmada alternatif yollar üretmeyi ve öğrencilere kariyer fırsatları sunmayı amaçlar.

Akademik Danışman: Yrd.Doç.Dr.Akın ATAŞ

29-GÖRSEL SANATLAR TOPLULUĞU: Öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarını korumak, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilere resim, ebru, hat ve minyatür kurslarının düzenlenmesi, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,sanat eserlerini ve sanatçıları tanımak ve tanıtmayı amaçlar.

Akademik Danışman:Prof.Dr.Gülhan VARDAR ÜNLÜ

30-HALKOYUNLARI TOPLULUĞU: Bu topluluk bünyesinde barındırdığı öğrencilere eğitmenler nezaretinde yöremiz başta olmak üzere diğer çeşitli yörelere ait halkoyunları öğretmekte, ekip olarak çeşitli gösterilere katılmakta ve üniversiteler arası Halkoyunları Yarışmasında Üniversitemizi temsil etmektedir.

Akademik Danışman: Arş.Gör.Kerem AVCI

31-HAVACILIK  TOPLULUĞU: Türkiye’de ve yurt dışındaki yarışmalarda başta ülkemizi olmak üzere THSF (Türkiye Hava Sporları Federasyonu)  ve Üniversitesini başarıyla temsil etmek, öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarını korumak, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak, ekstrem bir spor olan yamaç paraşütünü herkese tanıtmak ve uçmanın keyfini herkesin tatmasını sağlamak, yarışmaların yapıldığı yerlere giderek orada topluluğumuzu tanıtmak ve oranın kültürünü öğrenmek, yaşatmayı amaçlar.

Akademik Danışman: Öğr.Gör.Mehmet Faik ŞENERGİN

32-HAYVANSEVERLER TOPLULUĞU: Çağış yerleşkesi içerisinde bulunan ormanlık bölgede yaşayan hayvanların popülasyonlarının kontrol altına alınarak doğal yaşam alanlarında yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak, bu konuya duyarlı akademik, idari personel ve öğrencilerimize bilgilendirme amaçlı sunum yapmak, broşür dağıtmak, gönüllülük bilincinin aşılanmasını sağlamak, farkındalığın arttırılması ve sahiplendirmenin yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaların gönüllüler tarafından yürütülmesini sağlamak.

Toplum sağlığını korumak amacıyla üyelerin koordinasyon halinde olarak; aşılama faaliyetlerini yürütme, hasta ve yaralı hayvanların tedavilerini yapma, davranış bozukluğu sergileyen hayvanları tespit ederek rehabilite etme. Acil durumlarda Üniversite yönetiminin ilgili birimleriyle irtibata geçilerek şikayetlerin değerlendirilip inceleme yapılması, şikayet yapanın şikayetçi olduğu hayvanın tespit edilerek platforma bildirilmesi ve uzman veteriner hekimin vereceği karar doğrultusunda gözetim altına alınmasını sağlamak. Topluluk üyeleri tarafından dönüşümlü olarak kuru mama, su ve yemekhanelerimizden toplanan yemek artıklarının (çevre kirliliği yaratmadan) düzenli olarak yerleşkemiz ormanlık arazisinde beslenme noktalarına bırakılarak beslenmelerini sağlamak.

Hayvanlara kötü muamele yapan kişilerin tespit edilmesi ve 5199 Sayılı Hayvanları  Koruma Kanunu hükümlerine göre müdahele edilmesini amaçlar.

Akademik Danışman: Prof.Dr.Erdal İRTEM

33-İLİM VE MEDENİYET TOPLULUĞU: Üniversitemiz öğrencileri ilim ve medeniyet alanlarındaki geçmişten günümüze dek görülen tüm gelişmeler ışığında mesleki, sosyal, kişisel, ilmi, sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, maddi-manevi topluma mal olan tarihi ve manevi şahsiyetleri düşünce dünyalarıyla tanıtıp yaşatmak ve öğrencileri sosyal yaşama hazırlanmalarını sağlamayı  amaçlar.

Akademik Danışman: Arş.Gör. İsmail CANER

34-KADIN VE YAŞAM TOPLULUĞU:Kadın ve Yaşam Topluluğu’nun birkaç esasa dayanan bütünlüklü bir amacı vardır. Bu esaslar, kadının toplumdaki konumunun sorgulanması ve araştırılması ile başlar ve kadınların akademik yaşam içerisinde karşılaştığı veya karşılaşabileceği sorunların saptanması, bu sorunlara dikkat çekilmesi ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine doğru genişler. Topluluğun amacının bir diğer başarı esası ise üniversiteli öğrenci kadınların eğitim kurumları içerisinde karşılaştıkları fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunların saptanması ve buna yönelik çözümsel bir kadın dayanışmasının geliştirilmesidir. Kadınların, kamusal alandan yalıtımı ve ayrımcılıktan uzak etkin bir yaşam sürmeleri için farkındalık yaratmak ve bir bakış açısı geliştirme, bu bağlamda akademisyenler ve öğrencilerle paylaşılacak nitelikte faaliyetler yapan ve kolektif bir çalışma disiplinine sahip olan bir platform olma amacını taşımayı amaçlar.

Akademik Danışman: Arş.Gör.Selcen KÜLTEKİN

35-KARİYER VE GELİŞİM TOPLULUĞU: Üniversitemiz öğrencilere kariyer bilincini oluşturmayı amaçlayan, sosyo ekonomik ve kültürel alanda fikir üretimi sağlamak, akademik kariyer hakkında gerekli teorik ve pratik bilgileri sağlamak, mesleki ve toplumsal ve kültürel gelişimlerine, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı  amaçlar.

Akademik Danışman: Doç.Dr.Burhan AYDEMİR

36-KÖRFEZ YÜKSEKOKULLAR TOPLULUĞU (KYT): Körfezdeki Yüksekokullarımız arasında bağ kurup kaynaştırmayı, maddi-manevi hiçbir çıkar gözetmeksizin öğrencilerin kültürel, sosyal ve mesleki hayatlarına katkıda bulunmayı, uzman kişiler tarafından verilecek eğitici seminerlerle öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerini arttırmayı, mesleki hayatlarında başarı ve yarar sağlayacak projeler üretip, takım çalışmasının ön planda tutulduğu etkinlikler düzenlemeyi ve girişkenlik ruhlarını geliştirmeyi amaçlar.

Akademik Danışman: Yrd.Doç.Dr.Sabriye ÇELİK UĞUZ

37-KUŞ GÖZLEM VE DOĞA TOPLULUĞU: Balıkesir Üniversitesi, Kuş Gözlem ve Doğa Topluluğu (BALKUŞ&DOĞA) yaşam alanlarının çeşitliliği, davranışları ve renkleri ile insanları kendine çeken, sağlıklı bir doğanın en tipik göstergelerinden biri olan kuşların doğal ortamlarında gözlemlenmesini, tanımlanmasını ve sayılmasını; ayrıca farklı kuş gözlem alanlarının ziyaret edilmesi ve farklı kuş gözlem toplulukları ile iletişim kurulması yoluyla doğa koruma çalışmalarına katkıda bulunmayı ve bu çalışmalara veri sağlamayı amaçlar.

Akademik Danışman: Arş.Gör.Bekir DERİNÖZ

38-KÜTÜPHANE TOPLULUĞU: Kitap ve Kütüphanelere gönül vermiş Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin bir araya gelerek bilimsel ve kültürel paylaşım içerisinde bulunacağı bir ortam oluşturmak. Balıkesir Üniversitesi öğrencilerine kamuoyuna bilgi ve okuma sevgisini aşılamak ve düzenleyeceği kültürel etkinliklerle onların entelektüel gelişimlerini  arttırmak.

Akademik Danışman:  

39-LATİN DANSLARI: Üniversitemiz öğrencilerinin sosyal ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak, aynı zamanda tüm dünyada bir spor dalı olarak kabul edilen dansı, ülkemizde ve üniversitemizde de bir spor disiplini olarak benimsetmek.

Akademik Danışman:  Arş.Gör.Alp Kaan KİLCİ

40-MADENLERİ VE MADENCİLİĞİ TANITMA TOPLULUĞU: Üniversitemiz öğrencilerimize madencilik mesleğini her yönü ile tanıtmak, Türkiye maden potansiyeli ve madenciliğin ülke gelişimi üzerindeki rolünü vurgulamak, madencilik ve çevre ilişkisi hakkında bilgilendirmek, projeler üretmesini sağlamak, diğer kuruşlarla ilişki içinde olmalarını sağlamak, mesleki, bilgi ve genel kültürlerini arttırmayı amaçlar.

Akademik Danışman: Doç.Dr.Nurcihan CERYAN

41-MATEMATİK TOPLULUĞU:Üniversite kapsamında ve diğer  üniversitelerle işbirliği  yaparak akademik etkinlikler, projeler geliştirmelerini ve bu çalışmalara  katılımlarını  sağlamak, Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin matematiksel okuryazarlık  seviyesini yükseltmek matematik kültürü kazanmalarına  yardımcı  olmak,  Balıkesir Üniversitesi 'nde yapılan akademik çalışmaların matematik eğitimine uyarlamak ve uygulamak, Matematik ile ilgili güncel konularda çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve öğrenciler arası  iletişimi güçlendirmek, matematik  eğitim ve araştırma projeleri tasarlayarak bunları yürütmek ve desteklemek veya yeni matematik ve matematik  eğitimi projeleri için öğrencileri teşvik etmek, topluluk ile ilgili resmi ve özel  kuruluşlarla, diğer  üniversitelerle  iletişim  halinde bulunmak; seminer, konferans, çalıştay gibi etkinlikler düzenlemek, diğer  kuruluşların düzenledikleri etkinliklere katılmak, öğrencilerin matematik konusunda kendilerine olan güvenlerini kazanmalarını sağlamak, özgün fikirlerini  ve çalışmalarını desteklemek.

Akademik Danışman: Prof.Dr.Sebahattin İKİKARDEŞ

42- MANEVİ-PSİKOLOJİK DANIŞMA TOPLULUĞU: Öğrencilerin sosyal-kültürel ve manevi-psikolojik danışmanlık alanında akademik gelişmelerini desteklemek, düzenleyeceği etkinliklerle öğrencilerin üniversite yaşamlarının kalitesini arttırmaya çalışmak, manevi gelişimlerine katkıda bulunmak, kendisine güvenen bireyler olarak yetiştirilmesine yardımcı olmak, öğrencilerin sosyal-kültürel ve manevi-psikolojik danışmanlık konusunda uzmanlaşma yolunda kişisel potansiyellerini geliştirmelerini sağlamak, bu alanda katkıda bulunmaları ve bu alanda lisansüstü düzeyde eğitim almayı hedefleyen öğrencilere akademik destek vermek, öğrencilerin bölümler ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğinde bulunmalarını desteklemek ve bu bağlamda seminer, panel, konferans, geziler düzenlemek ve iç paydaş olarak Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortak program ve projelerde birlikte olmayı amaçlar.

Akademik Danışman: Yrd.Doç.Dr.Mustafa KOÇ

43- MİLLİ DİRİLİŞ TOPLULUĞU:Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz işgal girişiminin ardından gelişen birlik ve bütünlük hissiyatını benimsemiş öğrenciler tarafından kurulma fikriyatına gelmiş, oluşan bu olaylar sonrasında Balıkesir Üniversitesi öğrencilerine 15 Temmuz ruhunu yaşatacak etkinlikler düzenleyerek bu birlik ve beraberliği yaratmayı amaçlayan bağlamda seminer, panel, konferans, geziler düzenlemek, öğrencilere kaybolmaya yüz tutmuş milli değerleri kazandırmak.

Akademik Danışman: Doç.Dr.Yunus Emre GÖRDÜK

44- MİMARLIK VE TASARIM TOPLULUĞU: Mimarlık ve Tasarım Topluluğu, Mimarlık Bölümü öğrencilerinin hem kendi aralarında ki hem de sektörde ki gerçek kişilerle olan sosyal ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, mimarlığın meslek olarak daha iyi tanınması ve anlaşılmasını hedeflemektedir.

Akademik Danışman:

45-MÜHENDİSLİK VE TEKNİKERLİK TOPLULUĞU: Geleceğin mühendis ve tekniker adaylarını bilişim, inşaat, ekonomi, güvenlik ve her türlü teknik alanda faaliyet gösteren alanlarda bilinçlendirmek,  mesleki ve toplumsal ve kültürel gelişimlerine, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı  amaçlar

Akademik Danışman: Öğr.Gör. Burcu AYDEMİR

46-MÜZİK TOPLULUĞU: Bünyesinde oluşturduğu Türk Halk Müziği ve Rock kulübü ile faaliyet göstermektedir. Korolar oluşturulup konserler verilmektedir.

Akademik Danışman: Arş.Gör.Süleyman UZUNER

47-ORYANTRİNG TOPLULUĞU: Öğrencilerimizin zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak, uygulama yapılacak yerlerin tespiti ve haritalarının arttırılmasını sağlamak,organizasyonlar düzenlemek doğada Oryantring kampları düzenlemek, doğa gezileriyle harita okuma ve uygulama aşamalarının anlatılması,öğrencilerin doğayla mücadele yollarını öğrenme bilinci kazandırılmasını sağlamak, Üniversitelerarası Oryantring yarışmalarına katılarak Üniversitemizi temsil etmeyi amaçlar.

Akademik Danışman: 

48-PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK TOPLULUĞU: Üniversite öğrencilerine psikoloji bilimini ve danışmanlık psikolojisi  başta olmak üzere diğer alt disiplinlerini  tanıtmak  için bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenlemek, yapılacak araştırmalar  ve çalışmalarla psikoloji  alanına katkı sunmak, öğrencilere öğrenim sürecinde ortaya çıkabilecek çeşitli  problemlere  yönelik  önleyici hizmet vermek, açıklama ve bilgilendirme gibi teknikleri kullanarak öğrencilerin toplum içindeki davranışlarının  önemi ile temel  becerilerini bilmelerini ve kendilerini tanıma ve anlamalarını  sağlamak, öğrencilerin  kendilerini gerçekleştirmelerine  yardımcı  olmak için alanında uzman akademisyenler ve araştırmacılarla  kişisel gelişim etkinlikleri düzenlemektir.

Bununla birlikte özel eğitim konusunda farkındalık oluşturmak için konferans ve seminerler düzenlemek ve sivil toplum örgütleri ile birlikte özel eğitime muhtaç bireylere yönelik çalışmalar yürütmeyi amaçlar.

Akademik Danışman: Doç.Dr.Uğur GÜRGAN

49-RADYO VE İLETİŞİM TOPLULUĞU: Balıkesir Üniversitesi Radyosu doğru ve ilkeli yayıncılık kapsamında yapılacak yayınlarla Üniversitemiz ve öğrenciler arasında yeni ve güçlü köprüler kurmayı amaçlar.

Akademik Danışman: Öğr.Gör.Özgür YILMAZ

50-ROBOT TOPLULUĞU: Üniversite öğrencilerinin dünyada her geçen gün gelişmekte olan robot ve mekatronik alanındaki yetilerini geliştirmek ve bu konular hakkındaki pratik ve teorik bilgilerini arttırmak. Topluluk üyelerine yapacakları projeler aracılığıyla hem gerçek mühendislik problemleri ile yüzleşmelerini hem de tecrübe kazanmalarını sağlamak.

Akademik Danışman: Yrd.Doç.Dr.Davut AKDAŞ

51-SAĞLIKLI YAŞAM TOPLULUĞU: Üniversitemiz öğrencilerine sağlık, yaşam ile ilgili bilgiler vermek, AİDS, kanser gibi çağımızın hastalıkları konusunda öğrencilerimizi eğitmek, korunma yollarını anlatmak amacıyla konferanslar düzenler.

Akademik Danışman. Öğr.Gör. Nuriye KARADAĞ

52-SATRANÇ TOPLULUĞU: Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, satranç sporu hakkında bilgilendirici etkinlikler düzenlemek, Üniversite bünyesinde satranç ilgisi oluşturacak etkinliklerde bulunmak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar.

Akademik Danışman: Arş.Gör.İsmail CANER

53-SİNEMA VE FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU: Üniversitemiz öğrencilerine sinema seyrettirebilme imkanı sunarlar. Ayrıca her yıl fotoğrafçılık semineri vererek öğrencilerimize fotoğraf çekme teknik ve taktiklerini öğretirler. Bununla birlikte yıl içinde düzenledikleri gezilerde çektikleri fotoğrafları Bahar Şenliklerinde fotoğraf sergisi olarak öğrencilerimize ve halkımıza sunarlar.

Akademik Danışman: Yrd.Doç.Dr.Yılmaz GÜR

54-SİVİL SAVUNMA TOPLULUĞU: Bu topluluğun amacı Üniversitemiz öğrencilerinin doğal afetler karşısında nasıl davranılması gerektiği konusunda eğitim ve seminerler düzenlemektedir. Onlara bilgi vermek hayatta kalabilmeyi ve hayat kurtarmayı öğretmektir.

Akademik Danışman: Siv.Uz.Hakan B.TAVŞANOĞLU

55-SOSYAL YARDIMLAŞMA TOPLULUĞU: Yeryüzündeki adaletin ve iyiliğin hakim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle hareket eden, nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımın somut adımlarla ulaştırılması gerektiğini ve onlara onurlu bir yaşam sunmayı kendilerine hedef edinmek. Bu amaçla çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği ve iç paydaş bir şekilde konferans, seminer, gezi vb. kültürel faaliyet düzenlemek. Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılması gayesini amaçlar.

Akademik Danışman: 

56-SUALTI TOPLULUĞU: Balıkesir Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri (akademik personel) ders ve çalışma yaşantısı dışında sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri, sualtı sporlarının tanıtımı ve eğitimini yapmayı, Balıkesir Üniversitesi içerisinde sualtı sporlarını sevdirmek ve yaymak, bu konuda malzeme ve olanakları sağlamak, diğer su altı toplulukları ve benzeri kuruluşlar ile iş birliği yapmayı amaçlar.

Akademik Danışman: Uzman Cüneyt BİRCAN

57-TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU: Öğrencilerin bilimsel çalışma ve etkinliklere karşı araştırma ve merak isteği uyandırarak akademik hayatında yararlı olacak çeşitli projelere katılımını sağlamak, sağlık, ahlaki, kültürel ve eğitim alanında katkıda bulunarak öğrencilerimizin bilimsel çalışmalar alanında ılımlı bakmalarını amaçlar.

Akademik Danışman: Doç.Dr.Ömer TOPRAK

58-TİYATRO TOPLULUĞU: Tanınmış ve bilinen oyunları yanı sıra pek adı duyulmamış oyunlarında eğitmen tarafından öğrencilerimizin eğitilmesi sonucu ortaya çıkan oyunun sergilenmesi, komşu il ve ilçelere gidilmesi Tiyatro Topluluğunun ürünlerini sergilemeleri açısından önemli yer teşkil eder. Sanata Özellikle Tiyatroya gönül vermiş öğrencilerimizi bünyesinde toplar ve sıkı çalışmalar sonucunda güzel oyunlar ortaya çıkartır.

Akademik Danışman: Arş.Gör.Güliz Gür ŞAHİN ve Arş.Gör.Kerem AVCI

59-TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ TOPLULUĞU:  Gençlerin toplumsal konulara duyarlılığını arttırma, gönüllülerin takım çalışması ve organizasyon bilincini kazanması, alınacak eğitimlerle kişisel gelişimlerinin sağlanması.

Akademik Danışman: Arş.Gör.Melike Sultan KARASU

60-TOPLUM SAĞLIĞI  VE KORUYUCU HEKİMLİK TOPLULUĞU: Bireylerin ve toplumun hastalıklardan korunması, çevre  koşullarının iyileştirilerek yaşam  standartının arttırılması,  toplumda yaygın olan bulaşıcı hastalıkların neden  kaynaklandığını  hakkında  Üniversitemiz  öğrencilerini bilgilendirmek, öğrencileri  sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkların doğuracağı sağlık sorunları konusunda bilinçlendirmeyi amaçlar.

Akademik Danışman:  

61-TOPLUMSAL DÜŞÜNCE TOPLULUĞU: Üniversitemiz öğrencilerimizin toplumsal düşünceler yoluyla farklı kültürel ve toplumsal yapıların tanınmasını sağlamak, toplumsal yapıya ilişkin bilgilerini arttırmak, farklı toplumları daha iyi tanıyabilmeyi amaçlar.

Akademik Danışman: Yrd.Doç.Dr.M.Murat ÖZKUL

62-TURİZM SEYAHAT TOPLULUĞU: Turizm kavramını ve önemini ortam öğretim öğrencilerine tanıtmak bilgilendirmek. Turizm eğitimini tanıtmak, iyi bir turizmci ve turistin nasıl olduğunun öğretilmesi hedeflenmektedir. Doğayı, çevreyi ve ülkemizdeki başlıca turizm çeşitlerini ele almayı ve turizm bölgelerini tanıtmak.

Akademik Danışman: Arş.Gör.Arzu KILIÇ

63-TÜRK KIZILAY TOPLULUĞU: Üniversitemiz öğrencilerine Türk Kızılay bilincini aşılamak, üyelerini, gönüllülerini ve çalışanlarını eğitmek, öğrencilerin Kızılay'ın faaliyetlerine katılmasını teşvik etmek, ilk yardım, doğal afetler, salgın hastalıklar konusunda eğitimler vermek, Üniversitemizde gönüllü kan verme alışkanlığını sağlamayı amaçlar.

Akademik Danışman:Doç.Dr.Ahmet KÖÇ

64-TÜRK İSLAM MEDENİYETİ ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU: Üniversitemiz öğrencilerine geçmişimize ilişkin maddi ve manevi varlıklarımızın yaşadığı bu coğrafya üzerinde kültürel ve bilimsel anlamda faaliyetler düzenlemek, Türk İslam kültür ve medeniyetlerini anlama ve yaşatmasını sağlamak, uzman ve yetkili kişilerle konferans, panel ve seminerler düzenlemeyi amaçlar.

Akademik Danışman: Doç.Dr. Zeki ÇEVİK

65-TÜRK TIP ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ  TOPLULUĞU: Tıp öğrencilerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, projeler ve ders dışı eğitimlerin yanı sıra profesyonel ve bilimsel gelişimlerine katkıda bulunmak, değişim programları vasıtasıyla Tıp Fakültesi sorunlarına duyarlı hale getirmeyi amaçlar.

Akademik Danışman: Yrd.Doç.Dr.Fatma Bahar SUNAY

66-ULUSLARARASI BİLGİ VE TEKNOLOJİ TOPLULUĞU:  Uluslararası  ve ulusal alanda eğitim görmekte olan öğrenciler arasındaki bir bağlantı organı olması, uluslararası  ve ulusal alanda eğitim gören öğrenciler ile kendi üniversitemiz öğrencileri arasındaki bağları güçlendirme, aralarında bilgi akışı sağlama, uluslararası teknik gelişmeleri takip etme ve kendi çevresini bu gelişimler ile destekleme, bununla birlikte, Üniversitemiz öğrencilerin kişisel ve mesleki anlamda gelişmelerini sağlama, uluslararası kuruluşlarla bağlantılar kurup Üniversitemize uluslar arası farkındalık getirme, ulusal firmalarımızla partnerlik kurarak iş ve staj fuarlarında üyelerimizi firmalarla buluşturma; teknik gezilerin dışında teknik proje gezileri ile fabrika kültürleri ve işleyişleri hakkında üyelerimizi bilgi sahibi yapma, konferanslarla gerek yerli gerek de yabancı iş adamlarıyla üyelerimizi  buluşturma, Üniversitemizde gerçekleştirilecek bilimsel ve sosyal projelerde Üniversitemize destek olma ve iş gücü oluşturma, teknik proje yarışmaları düzenleme ve düzenlenen proje yarışmaları hakkında  üyelerimizi bilgi sahibi yapmayı amaçlar.

Akademik Danışman: Arş.Gör.İsmail CANER

67-ULUSLARARASI ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK  TOPLULUĞU (IEEE):Üniversitemizi yurtdışında temsil  etmek, öğrencileri gelişen ve globelleşen  dünya karşısında sanayimizi daha verimli ve işler hale getirmek,  Üniversitemizin  teknik bilgi  ve birikimini  sanayinin  tecrübesiyle  birleştirerek geleceğin  iş dünyasında etkin rol oynayacak öğrencileri hazırlanmalarını sağlamayı  amaçlar. 

Akademik Danışman:Yrd.Doç.Dr.Sabri BIÇAKÇI

68-ULUSLARARASI İLİŞKİLER TOPLULUĞU: Üniversite içinde kültür birliği ve medeniyet bilincinin oluşturulması amacıyla diğer ülkelerden gelen öğrencilerin ülkelerini tanıtmak ve ülkemizi onlara tanıtmak, sosyal ve siyasi alanlarıyla ilgili araştırma yapmak bu çalışmalarla ilgili verileri derlemek arşivleme, onların günlük yaşam içinde var olmasını sağlamak, hissettikleri yabancılık hissini yok etme, öğrencilerin geldiği ülkeleri belirlemek ve bu ülkeler hakkında çalışma grupları oluşturarak yeterli bilgi elde edip faaliyetler yapma, (toplantılar, konferanslar, sergiler, kermesler, sempozyumlar vs.) yapılan bu faaliyetlerin diğer bir amacı da diğer ülkelerden gelen öğrencilerin dil konusunda yaşadıkları sıkıntıları sürekli iletişim halinde kalarak zamanla aşmalarını sağlama, bu öğrencilerin eğitim ve öğretimleriyle ilgili aksaklıkları belirlemek ve çözüm önerileri sunma ve bu konuya aktif olarak yönelmeyi amaçlar. Akademik Danışman: Doç.Dr.Fahri ÇAKI

69-YENİ FİKİRLER VE DÜŞÜNCE TOPLULUĞU:Üniversitedeki öğrencilerin kendi aralarındaki ve yönetim ile olan ilişkilerini geliştirme ve güçlendirme, sosyal ve bilimsel faaliyetler düzenleyerek öğrencilerin bu aktivitelerde görev almalarını, katılımlarını sağlama, sosyal ve bilimsel bakımdan onları hayata hazırlamayı amaçlar.

Akademik Danışman: Yrd.Doç.Dr.Handan TÜRKMEN

70-YEŞİLAY TOPLULUĞU: Üniversitemiz öğrencilerine sigara, alkol ve diğer bağımlılık yapan ürünler hakkında bilgiler vermek, zararları konusunda öğrencilerimizi bilgilendirmek, konu ile ilgili söyleşi ve konferanslar düzenlemektedirler.

Akademik Danışman:   

71-YÖRÜK TÜRKMEN KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA TOPLULUĞU : Balıkesir ve çevresinde kültürel olarak varlığını sürdüren ve milli  birlik ve beraberliğimizin yapı harçlarından olan değerlerimizin araştırılması, derlenmesi ve gelecek kuşaklarımıza aktarılması ve böylece yaşatılmasını hedeflemektedir. Bu çerçevede araştırma- inceleme gezileri, derleme çalışmaları, konferans ve seminerler, çeşitli yarışmalar, Üniversite bünyesinde yerel ve ulusal şölenler, sergiler, kültürel bağlamda TV ve radyo programları, görsel ve yazılı basın organlarında bilgi aktarmaya yönelik etkinlikler düzenlemeyi amaçlar.

Akademik Danışman: Yrd.Doç.Dr.Ahmet AKGÜN  


Web Sorumlusu : Akide SAVURİ akidesavuri@balikesir.edu.tr