Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019-2020 Güz Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Kontenjanları


100/2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURULARI

 

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri

22-29 Ağustos 2019

Mülakat Tarihi ve Yeri

3 Eylül 2019

Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı

4 Eylül 2019

Kesin Kayıt Tarihleri

5-6 Eylül 2019

Yedek Kayıt Tarihleri

10-11 Eylül 2019

 

100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KONTENJANLARI

Alt Alan

Kontenjan

 

Doktora Programı

Özel Şartlar

Eğitimde Dijitalleşme

3

Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak. Eğitim Programları ve Öğretim bilim dalı dışındakilere bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.

(ALES PUAN TÜRÜ EA)

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi

3

Tarih

Tarih Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak.

(ALES PUAN TÜRÜ SÖZEL)

Somut Olmayan Kültürel Miras

3

Turizm İşletmeciliği

Lisans veya Yüksek Lisansını turizm alanında yapmış olmak ve Yüksek Lisans mezunu olmak. Turizm alanı dışında mezun olanlara, zorunlu bilimsel hazırlık programı uygulanır.

(ALES PUAN TÜRÜ EA)

 

ÖĞRENCİ BURS BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora

programı için lisans derecesine sahip olmak.

c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim

kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf

Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez

aşamasına geçmemiş olmak. 

 

 

DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU KOŞULLARI

1- Adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 65 tam puan almış olmaları gerekir.

2- Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden 3.5 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 tam puan almış olmaları gerekir.

3- Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Diploma/Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi

2. Transkript Belgesi veya onaylı fotokopisi

3. Askerlik Durum Belgesi (Belgenin son bir ay içinde alınmış olması gerekmektedir).

4. ALES Belgesi ve eşdeğeri (Üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi çıktısı.)

5. Yabancı Dil Belgesi veya onaylı fotokopisi

6. Fotoğraf (4 Adet Vesikalık)

7. Kimlik- onaylı fotokopisi

8.Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınabilir)

9.Adayın çalışmadığını gösteren SGK ‘dan alınmış resmi belge veya e-devletten alınmış SGK ’da onaylatılmış belge (güncel olmalıdır.)

10.Başvuru Formu (tıklayınız)

 

BAŞVURU YERİ

Başvurular takvimde belirtilen tarihlerde Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü  Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Birimine şahsen yapılacaktır.

 

 

DEĞERLENDİRME

Doktora mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunda 60 puanın altında alan aday başarısız sayılır ve değerlendirmeye alınmaz. Başarı notunun hesaplanmasında;  Lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların tezli yüksek lisans mezuniyet notuna % 20, ALES puanına % 50, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucuna % 20 ve yabancı dil puanına % 10 ağırlık verilir. Adayın başarılı sayılması için dördünün toplamının en az 70 olması gerekir.

Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olan ya da anabilim dalının ölçütlerini karşılamayan belgelerle yapılan başvurular değerlendirmenin hangi aşamasında olursa olsun değerlendirme dışı bırakılacaktır.

•• Her bir alan için en az 3 öğrencinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde eğitime başlaması gerekmektedir. 3 öğrenci kayıtlanmadığı durumda ilgili alan için tahsis edilen kontenjanlarının tamamı iptal edilecektir.

••• Halihazırda aynı yükseköğretim kurumunda veya başka bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.


Web Sorumlusu : Sevda TURHAN sevda.turhan@balikesir.edu.tr