Öğretim Elemanlarının Dikkatine


 ÖĞRETİM ELEMANLARININ DİKKATİNE

    Enstitümüz Lisansüstü programlarda öğrenim gören Bilimsel Hazırlık Programı öğrencilerin başarı durumu Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliğinin 9.maddesi uyarınca ders aldıkları programın Yönetmeliğine tabidir.
                                                            Bilimsel Hazırlık Programı Öğrencileri;

  •  Lisanstan ders alıyorsa başarı durumları Balıkesir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 18.maddesine,
  •  Lisansüstü Programlardan ders alınıyorsa Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16.maddesine tabidir.

Web Sorumlusu : Sevda TURHAN sevda.turhan@balikesir.edu.tr