Sosyal Bilimler Enstitüsü

Askerlik Durum Belgesi


29 Yaşını tamamlayan erkek öğrencilerimiz  kayıt yenileme sırasında Askerlik durumlarını gösterir belgeyi Enstitümüze vermek zorundadırlar.