Mezuniyet İşlemi Sırasında Yapılacak İşlemler


MEZUNİYET İŞLEMİ SIRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER
1-) Danışman Kontrol Dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız.)
2-) İlişik Kesme Formu (Form için tıklayınız.)
3-) Tez Veri Giriş Formu (3 adet-imzalı olacak)
4-) PDF olarak tezin tamamı 2 adet CD'ye kaydedilmiş olacak.
5-) İmzalı Tez Onay sayfası PDF olarak aynı CD'lerin içinde olacak.
6-) Kapak-Özet-Abstract PDF olarak aynı CD'lerin içinde olacak.
7-) Yüksek Lisans mezunu olanlar 6 adet , Doktora mezunu olanlar 8 adet tez teslim edeceklerdir. Not: BAP (Bilimsel Araştırma Projesinden) yararlananlar Yüksek Lisans 7 adet tez,Doktora 9 adet tez teslim edeceklerdir. (BAP'tan yararlanan öğrencilerin BAP'a verecekleri tezin iç kapağına "Bu tez, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir." yazmaları gerekmektedir.)
8-) Öğrenci Kimliği
9-) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Not:
1.    CD'ler özel kapak (kutu) içerisinde ve öğrencinin adı-soyadı, tez konusu ve Anabilim Dalı yazılı olarak düzenli bir şekilde olacak.
2.    Yukarıda istenen formlara www.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.


Web Sorumlusu : Sevda TURHAN sevda.turhan@balikesir.edu.tr