Sosyal Bilimler Enstitüsü

İkinci Nüsha Diploma


Üniversitemizden mezun olup diploması kayıp veya zayi olan kişilere talepleri doğrultusunda düzenlenecek olan ikinci nüsha diplomalar ile ilgili Üniversite Yönetim Kurulu Kararı